CAD/CAM pro zubní techniky

V říjnu zakoupila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Ostrava, příspěvková organizace, za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pro obor Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik, počítačovou technologii Dental wings oral skener. Jde o vysoce špičkovou počítačovou technologii, která nám umožňuje naskenovat model a zobrazit ve virtuálním prostředí kompletní situaci v dutině ústní. Rovněž umožňuje prohlížení úst ze všech úhlů pohledů. Technologie umožňuje žákům a studentům pochopit, navrhnout a modelovat pomocí počítače správný anatomický tvar zubů a celé dutiny ústní.  Při nesprávném naplánování systém upozorní na chyby, vyhodnotí stav a model upraví do správného anatomického tvaru. Žákům a studentům tím poskytuje zpětnou vazbu při analýze modelových situací. Navíc jejich chyby okamžitě opraví. Díky této technologii lze navrhovat mimořádně přesné korunky, můstky a lité kovové konstrukce s přesností až 20 mikrometrů.

Své návrhy mohou posílat žáci a studenti do frézovacího centra, kde pomocí počítačem podporované výroby (označené zkratkou CAM) automatická fréza zhotoví výrobek podle modelu vytvořeného v počítači.

Počítačem podporovaný návrh s označením CAD, pochází z anglických slov Computer Aided Design. Zkratka CAM vychází z anglických slov Computer Aided Manufacturing. CAM vznikl v sedmdesátých letech jako doplněk fáze CAD. Systém CAM zpracovává data vytvořená CAD technologií a převede je na informace použitelné pro obráběcí frézu.  CAD/CAM systémy se v zubních laboratořích již běžně používají.

Současným trendem ve stomatologické protetice je přesnost, rychlost a bezchybnost výroby. Zhotovení dentálních náhrad CAD-CAM systémem je nejpřesnější metoda, kterou lze v této oblasti aplikovat. Pořizovací náklady uvedené technologie jsou vysoké, nicméně umožňuje uživateli snížit náklady na dentální materiály, zvyšuje zisk z přesně vyrobených náhrad, podporuje technické uvažování a v neposlední řadě chrání zdraví zubních techniků.

Využitím CAD/CAM technologií ve škole se zvýší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce.  Žáci a studenti si navíc rozšíří odborné znalosti a zlepší svou připravenost k získávání odborných specializací a kompetencí zdravotnických pracovníků.

 


Předchozí stránka: Aktivity školy
Následující stránka: Dějepisná soutěž