Pohádka v MŠ pro sluchově postižené

Již tradičně studentky a studenti vyššího odborného studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra navštěvují v předvánočním čase MŠ pro sluchově postižené děti v Ostravě – Porubě, aby dětem prostřednictvím edukačních pohádek ukázaly zásady správné hygieny a životosprávy a  seznámili je i se  zásadami slušného chování.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věkovém rozmezí od 2,5 let do 7 let se sluchovým postižením, těžkými vadami řeči a v současné době i děti s kombinovanými vadami. V letošním školním roce naši studenti třídy SD1B připravili dvě pohádky. První pohádka s názvem O Červené obézní karkulce, byla zaměřena na prevenci obezity v dětském věku a druhá edukační pohádka s názvem O Čerhulce a sedmi trpaslících, byla zaměřena na prevenci šikany v dětském kolektivu v rámci multikulturní odlišnosti. Pohádky se dětem i vyučujícím velmi líbily. Naše studentky měly rovněž možnost absolvovat odbornou exkurzi v mateřské škole a navázat sociální kontakt se sluchově postiženými dětmi. Obdrželi jsme pozitivní zpětnou vazbu, na základě které v příštím roce opět společně se studenty budeme pokračovat v naší aktivitě.

PhDr. Petra Borová, Mgr. Soňa Bocková, Ph.D.

 


Předchozí stránka: Aktivity školy
Následující stránka: Dějepisná soutěž