Olympiáda v českém jazyce

12. prosince 2017 se konalo školní kolo čtyřicátého čtvrtého ročníku Olympiády v jazyce českém! Stejně jako v minulých ročnících i letos byl test rozdělen na část jazykovou a slohovou. O jazykovědné a stylistické klání byl mezi našimi žáky nemalý zájem, z 33 soutěžících se na pomyslných stupních vítězů, v tomto případě vítězkyň, umístily žákyně:

  1. místo – Eva Čecháčková (LY2)
  2. místo  - Aneta Kovářová (ZA3B)
  3. místo – Lucie Kudelová (ZA3B) a Nela Laufková (LY2)

Vítězkám gratulujeme!

A těšíme se na společné setkání u příležitosti následujícího 45. ročníku!

Za PK humanitních a společenskovědních předmětů

Cinařová Hana

 


Předchozí stránka: Aktivity školy
Následující stránka: Dějepisná soutěž