Prezentační den farmaceutických firem

Každé jaro pořádá obor Diplomovaný farmaceutický asistent Prezentační den farmaceutických firem, který je zaměřen na seznámení studentů s novými přípravky nejen na tárách lékáren  a propojení teoretické výuky s praxí. Letošní akce byla výjimečná z několika hledisek. Kromě budoucích farmaceutických asistentů se prezentací a workshopů zúčastnili v hojném počtu také žáci a studenti dalších oborů naší školy. Garant oboru DFA, Mgr. Jalůvková, zajistila jako letošní novinku účast firmy InterMeta. Obchodní zástupci tohoto řetězce zdravotnických prodejen s sebou přivezli na ukázku široké portfolio svých výrobků. Speciální prohlídky různých typů invalidních vozíků, rehabilitačních a inkontinenčních pomůcek včetně pomůcek pro domácí ošetřování pacientů ocenily především studentky 1. a 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Kompenzační pomůcky však zaujaly i žáky 1.ročníku oboru Laboratorní asistent. V učebnách se souběžně konaly workshopy společnosti Curaden zastupující značky CURAPROX a CURASEPT, která pravidelně spolupracuje nejen s farmaceuty, ale také dentálními hygienistkami. Studenti se pod pečlivým dozorem učili správnou techniku čištění zubů a seznámili se se různými dentálními pomůckami.
Ve velké posluchárně, která byla zcela naplněna farmaceuty a studenty oboru Nutriční asistent a Diplomovaný nutriční terapeut, se postupně vystřídali zástupci firmy Herbadent, Pharma Nord, Bayer a Top Natur, kteří připomněli zavedené výrobky a jejich benefity pro pacienty. Zpestřením produktových prezentací byla velmi poutavá přednáška o mikrobiomu v podání RNDr.Petra Ryšávky. Během bohatého programu měli studenti také možnost navštívit v knihovně a školní galerii jednotlivé stánky, ochutnat připravené vzorky čajů a odnést
si balíčky s materiály a některými výrobky.

Kromě toho, že žáci a studenti získali během akce mnoho informací pro svou budoucí profesní kariéru, je milou povinností připomenout a poděkovat za sponzorský dar firmy firmě InterMeta Ochranné rukavice, obvazový materiál, dezinfekční a dalších pomůcky ocení při odborné výuce zejména budoucí zdravotní sestřičky.

Za obor DFA

Mgr. Tereza Zemánková

 


Předchozí stránka: Aktivity školy
Následující stránka: Dějepisná soutěž