Den zdraví

VYHODNOCENÍ PROJEKTU:

3. ROČNÍK DNE ZDRAVÍ 

TÉMA: „Já i mí kamarádi, chceme umět pečovat o své zdraví“

„85 let zdravotnické školy v Ostravě“ 

Cílem je pomocí zajímavého edukačního dopoledne přiblížit dětem za pomoci jejich plyšového kamaráda jednotlivé problémové oblasti pochopit a zvládat.

Edukaci provádí studenti těchto oborů denní i kombinované formy studia VOŠZ Ostrava pod odborným vedením vyučujících:

 • Diplomovaná všeobecná sestra
 • Diplomovaný nutriční terapeut
 • Diplomovaný zubní technik
 • Diplomovaná dentální hygienista
 • Diplomovaný farmaceutický asistent

Průběh edukačního dopoledne:

4.5.2018 v 7.30 dopoledne se budova VOŠZ na ulici Jeremenkova proměnila v nemocnici.

Od 7.30 do školy postupně přijelo 556 dětí z deseti základních a sedmi mateřských škol. Jednotlivé ZŠ a MŠ byly osloveny nebo se samy přihlásily již na podzim roku 2017 a byly zařazeny do harmonogramu projektu. Dopoledne se účastnilo 20 tříd a bylo vytvořeno 23 edukačních programů studenty a vyučujícími VOŠZ + 6 doplňující programů - improvizované zásahy sanitního vozu a manipulace s pacientem, neodkladná první pomoc /Ostravská univerzita - záchranáři/, ukázka výcviku policejních psů /policie ČR/, canisterapie /Podané ruce/, práce s invalidními vozíky /INTER META/, sportem ke zdraví /mažoretky Ballerisimo Hlučín/

PROGRAM:

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

 • Pohádka – O obézní karkulce /302/ -3. patro
 • Pohádka O lokomotivě Bětce /104/  - plicní - 1. patro
 • Odborné ambulance, kde hravou formou děti řeší prevenci úrazů a edukace nejběžnějších nemocí.
 • Chirurgická /208/ - 2. patro
 • Pohádka o nemocných očičkách + oční ambulance /108/ - 1. patro
 • Popáleninové centrum  /tělocvična/
 • Praktický dětský lékař /204/, prevence intoxikace, hygiena rukou
 • ORL /114/ - 1. patro
 • Traumatologická ambulance /202/, prevence a následky dopravních a jiných úrazů, poznávání částí těla - 2. patro
  Relaxační cvičení pro děti /308/ - 3. patro
  Relaxační pohybové cvičení pro děti /304/ - 3. patro

Obor: Diplomovaný nutriční terapeut

 • Projekt zdravého životního stylu -práce s potravinovou pyramidou, zdravé bistro /jídelna/ - přízemí
 • Scénky, pohádky - zdravá výživa, poznávání zdravých potravin, práce s nimi - Výletník poznává svět – pohádka /knihovna/ - 1. patro
 • Obor: Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka
 • Jak správně čistit zoubky /118/ - 1. patro
 • Moje krásná velká stolička /119/ - 1. patro
 • Jaká jídla zoubkům prospívají a jaká ne /110/ - 1. patro
 • Životní cesta zoubku /112/ - 1. patro

Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent

 • Lékárna /006/ - poznávej vůně kolem sebe - přízemí
  • Improvizované lékárny s vitamíny - přízemí

Hodnocení jednotlivých škol a školek dosahovalo nejvyššího ocenění a všechny by se chtěly zůčastnit i v dalším již čtvrtém ročníku. 

Seznam účastníků projektu:

Studijní skupiny a jejich vedoucí studijních skupin VOŠZ:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - SD1A, SD1B,SD2A, SD2B, SD3A, SD3B, SK1A. SK1B, SK2A. SK2B
 • Diplomovaný nutriční terapeut - ND1, ND2, ND3
 • Diplomovaný zubní technik - ZD1, ZD2, ZD3
 • Diplomovaný zubní hygienista - HD2
 • Diplomovaný farmaceutický asistent - FD1, FD2, FD3 

Děti a učitelé si pro své třídy odnesly spoustu edukačních dárků a rekvizit, které s nimi učitelé využívají v rámci výuky v jednotlivých předmětech nebo při hracích aktivitám v prostředí mateřských škol.

Mgr. Renata Křížová, Mgr. Světlana Frantová

 


Předchozí stránka: Aktivity školy
Následující stránka: Dějepisná soutěž