2. den otevřených dveří

Tento den otevřených dveří proběhne v obou budovách školy. Prezentovány budou všechny studijní obory střední i vyšší odborné školy, které budeme otevírat ve školním roce 2018/2019. Budoucí studenti, žáci a jejich doprovod si mohou prohlédnout budovy školy, učebny, odborné laboratoře, učebny pro výuku odborných předmětů, pohovořit s vyučujícími všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů a s žáky. Pro dotazy k přijímacím zkouškám a studiu na střední škole bude k dispozici také referentka studijního oddělení střední školy.

Prezentace jednotlivých oborů:

v budově školy na ulici Jeremenkova 2 v Ostravě-Vítkovicích

 • Asistetn zubního technika (střední škola)
 • Diplomovaná dentální hygienistka (vyšší odborná škola)
 • Diplomovaný farmaceutický asistent (vyšší odborná škola)
 • Diplomovaný nutriční terapeut (vyšší odborná škola)
 • Diplomovaná všeobecná sestra (vyšší odborná škola)
 • Diplomovaný zubní technik (vyšší odborná škola)

v budově školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách

 • Nutriční asistent (střední škola)
 • Diplomovaný nutriční terapeut (vyšší odborná škola)
 • Zdravotnický asistent = Praktická sestra (střední škola)
 • Zdravotnické lyceum (střední škola)
 • Ošetřovatel (střední škola)

 

3. den otevřených dveří bude ve středu 4. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 2 v Ostravě-Vítkovicích. Prezentovány budou obory vyšší odborné školy.

 

Předchozí stránka: Asistentka pedagoga
Následující stránka: Den na zdravce