Stanovení termínů absolutoria

 

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje řádné termíny absolutoria pro obory

  • Diplomovaný farmaceutický asistent v kombinované formě vzdělávání, a to ve dnech 10.6.2019, 11.6.2019, 12.6.2019, 13.6.2019 a 14.6.2019,
  • Diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 17.6.2019 a 18.6.2019,
  • Diplomovaný nutriční terapeut v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 17.6.2019 a 18.6.2019,
  • Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 17.6.2019, 18.6.2019, 19.6.2019, 20.6.2019 a 21.6.2019,
  • Diplomovaná dentální hygienistka v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 19.6.2019, 20.6.2019 a 21.6.2019,
  • Diplomovaný zubní technik v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 17.6.2019, 18.6.2019 a 19.6.2019.
     

 

V Ostravě dne 3. května 2019

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

ředitelka školy

 

 

 

Předchozí stránka: Studijní oddělení VOŠ
Následující stránka: Školní poradenské pracoviště