Stanovení termínů absolutoria

 

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje řádné termíny absolutoria pro obor Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě vzdělávání, a to ve dnech 24.1.2018, 25.1.2018, 26.1.2018, 29.1.2018 a 30.1.2018.

Dále ředitelka školy stanovuje termín opravné zkoušky absolutoria pro obor Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání, a to na den 29.1.2018.

V Ostravě dne 13.12.2017

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka školy

 


Předchozí stránka: Přijetí do vyššího ročníku
Následující stránka: Další vzdělávání