Stanovení termínů absolutoria

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje řádné termíny absolutoria pro obory

  • Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 12.6.2017, 13.6.2017, 14.6.2017, 15.6.2017 a 16.6.2017
  • Diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 12.6.2017, 13.6.2017, 14.6.2017, 15.6.2017 a 16.6.2017
  • Diplomovaný nutriční terapeut v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 19.6.2017, 20.6.2017, 21.6.2017, 22.6.2017 a 23.6.2017
  • Diplomovaný zubní technik v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 19.6.2017, 20.6.2017 a 21.6.2017
  • Diplomovaná dentální hygienistka v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 22.6.2017 a 23.6.2017

 

Dále ředitelka školy stanovuje termíny opravných zkoušek absolutoria pro obory

  • Diplomovaný farmaceutický asistent v kombinované formě vzdělávání, a to na den 15.6.2017
  • Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě vzdělávání, a to na den 16.6.2017 

 

V Ostravě dne 11. 5. 2017

 

 

 

 


Předchozí stránka: Přijímací řízení VOŠ
Následující stránka: Další vzdělávání