Stanovení termínu absolutoria

 

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje termín pro náhradní a opravná absolutoria pro obor Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání, Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě vzdělávání, Diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání, Diplomovaný farmaceutický asistent v kombinované formě vzdělávání, Diplomovaný zubní technik v denní formě vzděláván, a to na 19.9.2017.

V Ostravě dne 7.8.2017

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka školy

 


Předchozí stránka: Přijímací řízení VOŠ
Následující stránka: Další vzdělávání