Kvalifikační kurzy

 

  • Zubní instrumentářka

  • Sanitář

  • Ošetřovatel

 

Akreditovaný kvalifikační kurz - Zubní instrumentářka

Účastník kurzu si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky.

Výuka probíhat v nově zrekonstruované, plně vybavené a funkční odborné učebně pod vedením kvalifikovaných odborných vyučujících a lékařů stomatologů. V blízkosti odborné učebny se nacházejí školní zubní laboratoře, které budou sloužit pro nácvik spolupráce zubní instrumentářky se zubní laboratoří a nakládání s dentálními materiály. Absolvent po úspěšném absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky obdrží „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem”.

Termín podání přihlášek: od 1.3.2017 do 31.8.2017

Termín zahájení kurzu: 15.9.2017

Cena kurzu: 16 000,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 10

 

Akreditovaný kvalifikační kurz - Sanitář

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář je koncipován modulovým způsobem vzdělávání. Moduly na sebe plynule navazují, umožňují propojení teorie s praxí a současně dávají možnost uznání části dříve absolvovaného studia, pokud je součástí vzdělávacího programu (§ 51odst. 8) zákona č. 96/2004 Sb.). Odborné předměty jsou v učebním plánu i v osnovách koncipovány tak, aby na sebe navazovaly, vzájemně se doplňovaly a umožnily po jejich absolvování vykonávat adekvátní činnosti související s poskytováním zdravotní péče v oblastech, kde bude sanitář vykonávat své povolání.

Termín podání přihlášek: do 1.11.2017

Termín zahájení kurzu: 6.11.2017

Cena kurzu: 4 800,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 10

 

Akreditovaný kvalifikační kurz - Ošetřovatel

Účastník kurzu bude mít osvojeny vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta, to je především činnosti zaměřené na uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb u pacientů/klientů změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu

Termín podání přihlášek: do 15.12.2017

Termín zahájení kurzu: 3.1.2018

Cena kurzu: 12 500,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 10

 


Předchozí stránka: Kurzy
Následující stránka: Univerzita volného času