Kvalifikační kurzy

 

  • Ošetřovatel

  • Zubní instrumentářka

 

  • Akreditovaný kvalifikační kurz - Ošetřovatel

Podání přihášek: do 10. 8. 2018 na adresu školy
Termín zahájení: 4. 9. 2018 
Cena kurzu: 12500,- Kč
Forma studia: prezenční (700 hodin, z toho 300 hodin praxe)
Způsob ukončení: závěrečná zkouška (28.2.2019)

 
Bližší informace podá:

Bc. Eva Zwyrtková
eva.zwyrtkova@zdrav-ova.cz
595 693 542, 775 535 444

Bc. Kamila Mazurová
sekretariat@zdrav-ova.cz
595693625

 

 

  • Akreditovaný kvalifikační kurz - Zubní instrumentářka

Účastník kurzu si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky.

Výuka probíhat v nově zrekonstruované, plně vybavené a funkční odborné učebně pod vedením kvalifikovaných odborných vyučujících a lékařů stomatologů. V blízkosti odborné učebny se nacházejí školní zubní laboratoře, které budou sloužit pro nácvik spolupráce zubní instrumentářky se zubní laboratoří a nakládání s dentálními materiály. Absolvent po úspěšném absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky obdrží „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem”.

Termín podání přihlášek: do 31.7.2018

Termín zahájení kurzu: 14.9.2018

Cena kurzu: 16 000,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 10

 

Bližší informace podá:

Bc. Kamila Mazurová
sekretariat@zdrav-ova.cz
595693625

 


Předchozí stránka: Kurzy
Následující stránka: Univerzita volného času