Kvalifikační kurzy

 

Akreditovaný kvalifikační kurz - Zubní instrumentářka

Účastník kurzu si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky.

Výuka probíhat v nově zrekonstruované, plně vybavené a funkční odborné učebně pod vedením kvalifikovaných odborných vyučujících a lékařů stomatologů. V blízkosti odborné učebny se nacházejí školní zubní laboratoře, které budou sloužit pro nácvik spolupráce zubní instrumentářky se zubní laboratoří a nakládání s dentálními materiály. Absolvent po úspěšném absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky obdrží „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem”.

Termín podání přihlášek: od 1.3.2017 do 31.7.2017

Termín zahájení kurzu: 15.9.2017

Cena kurzu: 16 000,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 10


Předchozí stránka: Kurzy
Následující stránka: Univerzita volného času