Maturita 2016/2017

 

Podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy nabídku povinných a nepovinných zkoušek, jejich formu a témata těchto zkoušek ve školním roce 2016/2017 takto:

Seznam povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky - ke stažení zde

 Témata zkoušek:

 

obor Asistent zubního technika
 

Protetická technologie

Stomatologická protetika

Zhotovování stomatologických protéz

obor Laboratorní asistent

Klinická biochemie

Zkouška z odborných předmětů

Hematologie a transfuzní služba

Histologie a histologická technika

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie

obor Nutriční asistent

Klinická dietologie

Léčebná výživa

Praktická zkouška z odborných předmětů

obor Zdravotnické lyceum

Zkouška z odborných předmětů

Fyzika

Chemie

Psychologie

obor Zdravotnický asistent

Ošetřovatelství - ZA4A, ZA4B, ZA5D

Ošetřování nemocných - ZA4A, ZA4B, ZA5D

Psychologie a komunikace - ZA4A, ZA4B, ZA5D

Somatologie, Seminář ze somatologie - ZA4A, ZA4B

 Školní seznam literárních děl

Témata pro školní zkušební úlohy:

Anglický jazyk

Ruský jazyk

 

 

Odkazy:

www.novamaturita.cz

 


Předchozí stránka: Přijímací řízení na SZŠ
Následující stránka: Vyšší odborná škola