Myslím na své zdraví

Druhý ročník úspěšné akce Dne zdraví s názvem Myslím na své zdraví proběhl na vyšší odborné škole v pátek 5. 5. 2017 od 8:00 do 12:00 hodin.

Edukační a preventivní akce je určena dětem mateřských škol a žákům prvních až čtvrtých tříd základních škol. Školiteli jsou studenti a vyučující jednotlivých oborů VOŠZ Ostrava.

Cílem projektu Den zdraví „MYSLÍM NA SVÉ ZDRAVÍ“ je využití odborného vybavení, prostor a edukačních znalostí odborných vyučujících a dovedností studentů VOŠZ v těchto oblastech: edukovat a upevnit v dětech vztah ke správnému životnímu stylu, nebezpečí obezity, správné výživy, připomenout oblast prevence různých úrazů, popálenin, intoxikací, omrzlin. Správné hygieny zubů, péče o zuby. Ukázat způsoby zdravé relaxace vhodné pro děti. 

Cílem je pomocí zajímavého edukačního dopoledne přiblížit dětem s pomocí jeho plyšového kamaráda jednotlivé problémové oblasti pochopit a zvládat. Taktéž snížit v dětech pocit strachu z nemocničních prostor a zdravotnických pracovníků návštěvou improvizovaných odborných ambulancí. /chirurgická, oční, popáleninová, praktický dětský lékař, ORL, zubní/.

Edukaci provádí studenti těchto oborů denní i kombinované formy studia pod odborným vedením vyučujících:

 • Diplomovaná všeobecná sestra
 • Diplomovaný nutriční terapeut
 • Diplomovaný zubní technik
 • Diplomovaná zubní hygienistka
 • Diplomovaný farmaceutický asistent

Škola se promění v nemocnici. Každé z dětí si s sebou přinese jednu svoji oblíbenou plyšovou hračku.  Při vstupu (v recepci naší školní nemocnice) bude každá plyšová hračka zaevidována, dostane svoji kartu a stane se pacientem. Každé jednotlivé třídě MŠ nebo ZŠ jsou přiděleny 2 asistentky(student/ky) s harmonogramem jednotlivých stanovišť, tak, aby v půlhodinových intervalech během dopoledne obsáhly postupně stanoviště všech oborů a tím získaly žádaný rozsah informací. Děti budou vždy prostřednictvím svého plyšového kamaráda edukovány o prevenci v dané problematice. Je známo, že děti své plyšové hračky berou jako své blízké přátele a forma, kterou jsme zvolili, je právě využití vztahu dítěte s plyšovou hračkou, kdy děti jsou schopny lepší komunikace i kognitivního myšlení. Program tvoří:

PROGRAM

 • Edukační pohádky

          - Mrazík – prevence omrzlin /pohádka/
          - Sněhurka a 7 trpaslíků – závislost na nikotinu, /pohádka/
          - O zlobivých kukadlech - ochrana a hygiena zraku /pohádka/

 • Odborné ambulance, kde hravou formou děti řeší prevenci úrazů a edukace nejběžnějších nemocí. /chirurgická, oční, popáleniny, praktický dětský lékař, ORL, zubní, PP ošetření ran/
 • Relaxační cvičení pro děti
 • Relaxační pohybové cvičení pro děti
 • Prevence intoxikací, dopravních úrazů
 • Projekt zdravého životního stylu - potravinová pyramida, zdravé bistro, scénka- zdravá výživa, poznávání potravin
 • Když se zoubky nečistí
 • Moje krásná velká stolička 
 • Opravíme špatné zoubky
 • Každý zoubek má své místo
 • Program venku /dvůr školy/ – sanitní vůz
 • Program venku /dvůr školy nebo tělocvična/ – simulace úrazu, ošetření, resuscitace
 • Program venku /dvůr školy/ - ukázky výcviku policejních psů
 • Kriminalisté – prevence kriminality, policejní vozy, otisky prstů
 • Canisterapie
 • Improvizované lékárny

Program natáčí televize ČT1

Každá skupina obdrží časový harmonogram aktivit a jednu až dvě asistentky, které je budou doprovázet po celé dopoledne. První programy začnou v 8:00 hodin a poslední programy budou zahájeny v 11:30 hodin. Ukončení akce 12:00 hodin.

 

 

 

 

 

Předchozí stránka: Prevence termických úrazů
Následující stránka: Myslím na své zdraví