Ošetřovatel

Obor vzdělání Ošetřovatel umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat střední odborné vzdělání s výučním listem.

V průběhu tříletého studia získávají žáci v profilových předmětech odborné znalosti a praktické dovednosti související s uspokojováním biologických, psychických a sociálních potřeb pacientů.  Učí se poskytovat činnosti základní ošetřovatelské péče, např. provádět hygienickou péči o pacienty, upravovat lůžko, pomáhat při podávání stravy, pečovat o vyprazdňování pacientů, podílet se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonech v reálných podmínkách zdravotnických a sociálních zařízeních.

Ve všech předmětech se během studia klade důraz na formování osobnosti žáka, jeho pozitivní hodnotovou orientaci, mravní a charakterové vlastnosti a péči o vlastní zdraví.

Po absolvování vzdělání se žáci uplatní na jednotlivých odděleních zdravotnických zařízení a sociálních zařízeních jako jsou např. léčebny dlouhodobě nemocných, oddělení následné péče, domácí ošetřovatelská péče, ústavy sociální péče, stacionáře pro osoby se zdravotním postižením,  zařízení pro seniory a hospicová péče.

Absolventi se mohou dále vzdělávat na středních odborných školách ve studijních oborech ukončených maturitní zkouškou, zejména v ošetřovatelských oborech, a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Přijímací řízení na VOŠ