Pracovní příležitosti

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace

vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozici

učitel střední školy pro výuku odborných předmětů a praktického vyučování

obor Praktická sestra a Ošetřovatel

 

vice informací zde

Nepřijímáme a neevidujeme žádné žádosti o zaměstnání mimo vyhlášená výběrová řízení.

 

Předchozí stránka: Výběrové řízení
Následující stránka: SRPŠ