Pracovní příležitosti

V současné době neprobíhá žádné výběrové řízení na volnou pracovní pozici

 

Nepřijímáme a neevidujeme žádné žádosti o zaměstnání mimo vyhlášená výběrová řízení.

 

Předchozí stránka: Výběrové řízení
Následující stránka: SRPŠ