Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry (zdravotnického asistenta), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry

Výsledky řízení přijetí do vyššího ročníku oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma na VOŠ pro školní rok 2018/2019.

Ke studiu bylo přijato 38 uchazečů

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pátek 7. 9. 2018 ve 12:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě – Vítkovicích.

 

Informace o přijímání uchazečů do vyššího ročníku vyšší odborné školy zdravotnické, akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma vzdělávání

Přihláška - kombinovaná forma vzdělávání

Lékařský posudek

 

Informace o přijímání uchazečů do vyššího ročníku vyšší odborné školy zdravotnické, akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma vzdělávání

Přihláška - denní forma vzdělávání

Lékařský posudek

Přípravné kurzy pro přijímání do vyššího rožníku zde

 

 

Předchozí stránka: Obory na VOŠZ
Následující stránka: Kurzy