Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry (zdravotnického asistenta), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry

 

Informace o přijímání uchazečů do vyššího ročníku vyšší odborné školy zdravotnické, akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma vzdělávání

Přihláška - kombinovaná forma vzdělávání

Lékařský posudek

 

Informace o přijímání uchazečů do vyššího ročníku vyšší odborné školy zdravotnické, akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma vzdělávání

Přihláška - denní forma vzdělávání

Lékařský posudek

Přípravné kurzy pro přijímání do vyššího rožníku zde

 

 


Předchozí stránka: Přijímací řízení VOŠ
Následující stránka: Absolutoria