Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2018/2019

Škola je zařazena do organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Uchazeči konají testy z Matematiky a její aplikace a z Českého jazyka a literatury v rozsahu učiva dle RVP pro základní vzdělávání. 

Obory vzdělání ve školním roce 2018/2019

 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají kromě jednotných písemných testů zkoušku zručnosti (praktická zkouška), která se skládá z vyřezávání ze sádrového špalíku a kresby dle předlohy.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/01

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04

tříleté vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem), denní forma, kód oboru 53-41-H/01

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

U oboru Ošetřovatel je možná návaznost na obor Zdravotnický asistent.

Dny otevřených dveří:

sobota 2.12.2017
středa 17.1.2018
středa 4.4.2018 (pouze vyšší škola)

"Den na zdravce":

pátek 2.2.2018
(pro zájemce o studium na střední škole)

 

 


Předchozí stránka: Obory SZŠ
Následující stránka: Maturita