Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2018/2019

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ke studiu na střední škole pro školní rok 2018/2019

na obor OŠETŘOVATEL

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

V III. kole přijímacího řízení na obor OŠETŘOVATEL byli přijati 2 uchazeči.

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ke studiu na střední škole pro školní rok 2018/2019

na obor OŠETŘOVATEL

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

V II. kole přijímacího řízení na obor OŠETŘOVATEL bylo přijato 17 uchazečů.

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odst. 6 zák. 561/2004 Sb.).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, pak podle § 60g odst. 7 zák. 561/2004 Sb., zanikají posledním dnem stanovené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zák. 561/2004 Sb.).

NEJSTE PŘIJATI? 

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno poštou.

Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita na výše uvedeném oboru, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§ 87 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na střední škole pro školní rok 2018/2019.

Škola je zařazena do organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Uchazeči konají testy z Matematiky a její aplikace a z Českého jazyka a literatury v rozsahu učiva dle RVP pro základní vzdělávání. 

Výsledkové listiny

V I. kole přijímacího řízení na obor asistent zubního technika bylo přijato 23 uchazečů.
V I. kole přijímacího řízení na obor nutriční asistent bylo přijato 27 uchazečů.
V I. kole přijímacího řízení na obor zdravotnický asistent-denní studium bylo přijato 75 uchazečů.
V I. kole přijímacího řízení na obor zdravotnické lyceum bylo přijato 28 uchazečů. 
V I. kole přijímacího řízení na obor ošetřovatel bylo přijato 13 uchazečů

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí (nejdříve 3.5.2018).

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odst. 6 zák. 561/2004 Sb.).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, pak podle § 60g odst. 7 zák. 561/2004 Sb., zanikají posledním dnem stanovené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zák. 561/2004 Sb.).

NEJSTE PŘIJATI? 

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno poštou.

Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§ 87 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

Kritéria

Informace

Formulář přihlášky (přihlášku nutno tisknout oboustranně, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Lékařský posudek

Obory vzdělání ve školním roce 2018/2019

 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají kromě jednotných písemných testů zkoušku zručnosti (praktická zkouška), která se skládá z vyřezávání ze sádrového špalíku a kresby dle předlohy.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/01
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04

tříleté vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem), denní forma, kód oboru 53-41-H/01

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

U oboru Ošetřovatel je možná návaznost na obor Zdravotnický asistent.

Den otevřených dveří

středa 4.4.2018 (pouze vyšší škola)

 

 

 


Předchozí stránka: Obory SZŠ
Následující stránka: Maturita