Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2017/2018

Škola je zařazena do organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Uchazeči konají testy z Matematiky a její aplikace a z Českého jazyka a literatury v rozsahu učiva dle RVP pro základní vzdělávání. 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 pro obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání

 

Výsledková listina - 2. kolo

 

 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Výsledkové listiny po náhradním termínu

V I. kole přijímacího řízení na obor zdravotnický asistent-denní forma vzdělávání bylo přijato 79 uchazečů.

V I. kole přijímacího řízení na obor zdravotnické lyceum bylo přijato 27 uchazečů. 

V I. kole přijímacího řízení na obor nutriční asistent bylo přijato 24 uchazečů. 

V I. kole přijímacího řízení na obor laboratorní asistent bylo přijato 29 uchazečů. 

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Uchazeči přijatí do dálkové formy vzdělávání nepředkládají zápisový lístek.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle §60g odstavce 6 zák. 561/2004 Sb., zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§60g odst. 7 zák. 561/2004 Sb.) 

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče bude odesláno poštou.

Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

 

Výsledkové listiny

Uchazeči mohou nahlédnout na výsledky svých testů na https://vpz.cermat.cz/testy/

V I. kole přijímacího řízení na obor zdravotnický asistent-denní studium bylo přijato 79 uchazečů. 
Jedno místo v oboru zdravotnický asistent bylo ponecháno na náhradní termín.

V I. kole přijímacího řízení na obor zdravotnické lyceum bylo přijato 27 uchazečů.
Jedno místo v oboru zdravotnické lyceum bylo ponecháno na náhradní termín.

V I. kole přijímacího řízení na obor nutriční asistent bylo přijato 23 uchazečů.
Jedno místo v oboru nutriční asistent bylo ponecháno na náhradní termín.

V I. kole přijímacího řízení na obor laboratorní asistent bylo přijato 29 uchazečů.
Jedno místo v oboru laboratorní asistent bylo ponecháno na náhradní termín.

V I. kole přijímacího řízení na obor asistent zubního technika bylo přijato 24 uchazečů.

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle §60g odstavce 6 zák. 561/2004 Sb., zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§60g odst. 7 zák. 561/2004 Sb.)

Nebyli jste přijati?

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče bude odesláno poštou.

Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

Vzor odvolání

 

 

KDE NÁS NAJDETE

 

Obory vzdělání ve školním roce 2017/2018

Asistent zubního technika

čtyřleté vzdělávání, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají kromě jednotných písemných testů zkoušku zručnosti (praktická zkouška). Vybírají jeden ze dvou termínů - 20.4.2017 nebo 21.4.2017, který vyznačí na přihlášce.
podrobnosti o oboru 
lékařský posudek

Laboratorní asistent

čtyřleté vzdělávání, denní forma, kód oboru 53-43-M/01
podrobnosti o oboru
lékařský posudek 

Nutriční asistent

čtyřleté vzdělávání, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
podrobnosti o oboru 
lékařský posudek

Zdravotnický asistent

čtyřleté vzdělávání, denní forma, kód oboru 53-41-M/01
podrobnosti o oboru 
lékařský posudek

Zdravotnické lyceum

čtyřleté vzdělávání, denní forma, kód oboru 78-42-M/04
podrobnosti o oboru 
lékařský posudek - obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

Vzdělávání na střední zdravotnické škole je ukončeno státní maturitní zkouškou.

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

Informační leták

 

 


Předchozí stránka: Obory SZŠ
Následující stránka: Maturita