Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2018/2019

Škola je zařazena do organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Uchazeči konají testy z Matematiky a její aplikace a z Českého jazyka a literatury v rozsahu učiva dle RVP pro základní vzdělávání. 

Zveřejnění kritérií:
Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději 31.1.2018 na www-zdrav-ova.cz a vyvěšena na úřední desce.

Odevzdání přihlášky:
Přihlášku můžete odevzdat od 1.2.2018 do 1.3.2018 buď osobně na studijním oddělení střední školy v budově školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách, nebo zaslat poštou tamtéž.
Info na tel. 595693642, 595693608.

Formulář přihlášky (přihlášku nutno tisknout oboustranně, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Přípravné kurzy na SŠ

Středisko vzdělávání s.r.o. přijímá přihlášky na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na STŘEDNÍ ŠKOLY - již od 8. 2. 2018

Hlásí se vaše dítě na střední školu a máte obavy z výsledků u přijímacích zkoušek? Už je nemusíte mít. Stačí jej přihlásit na náš přípravný kurz! Kurzy jsou určeny žákům 9. ročníků základních škol, kteří se chtějí kvalitně a zodpovědně připravit na příjímací zkoušky na střední školy. Přípravný kuz z Matematiky zahajujeme 8. 2. 2018, přípravný kurz z Českého jazyka a literatury zahajujeme 13. 2. 2018.

Informace na www.vsostrava.com,  tel: 775 791 340 nebo info@vsostrava.com.

 

Obory vzdělání ve školním roce 2018/2019

 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají kromě jednotných písemných testů zkoušku zručnosti (praktická zkouška), která se skládá z vyřezávání ze sádrového špalíku a kresby dle předlohy.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/01
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04

tříleté vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem), denní forma, kód oboru 53-41-H/01

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

U oboru Ošetřovatel je možná návaznost na obor Zdravotnický asistent.

Dny otevřených dveří:

středa 17.1.2018 od 14:00 do 18:00 hodin
Obor Asistent zubního technika bude prezentován v budově školy na ulici Jeremenkova 2 v Ostravě-Vítkovicích, ostatní obory střední školy v budově školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách.
středa 4.4.2018 (pouze vyšší škola)

"Den na zdravce":

pátek 2.2.2018
(pro zájemce o studium na střední škole)

Info ke Dni na zdravce

 

 


Předchozí stránka: Obory SZŠ
Následující stránka: Maturita