Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání  s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

KDE NÁS NAJDETE

Zveřejnění kritérií: 
Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději 31.3.2018 na www.zdrav-ova.cz a vyvěšena na úřední desce.

Odevzdání přihlášky:
Přihlášku můžete odevzdat až po vyhlášení kritérií do 31.5.2018 buď osobně na studijním oddělení vyšší odborné školy v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích, nebo zaslat poštou na adresu 1. máje 11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.
Info na tel. 595693549, e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz.

 

Obory vzdělání ve školním roce 2018/2019

 

Diplomovaná dentální hygienistka

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/31
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaný farmaceutický asistent

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-43-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaný nutriční terapeut

tříleté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/41
Denní formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaná všeobecná sestra

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11
3,5leté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11

Diplomovaný zubní technik

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-44-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru nenabízíme.

 

 

Na vyšší škole se platí školné.


Předchozí stránka: Obory na VOŠ
Následující stránka: Absolutoria