Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na vyšší odborné škole pro školní rok 2018/2019

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání  s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

KDE NÁS NAJDETE

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019.

Diplomovaný zubní technik - denní forma

Ke studiu bylo přijato 20 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 17.7.2018 v 8:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Diplomovaná dentální hygienistka – denní forma

Ke studiu bylo přijato 24 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 17.7.2018 v 9:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma

Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 17.7.2018 v 10:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Diplomovaný nutriční terapeut - kombinovaná forma

Ke studiu bylo přijato 36 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 17.7.2018 v 11:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 60 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 17.7.2018 ve 12:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma

Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 17.7.2018 ve 13:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy – u budovy školy na ulici 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, na veřejně přístupném místě ve škole – v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava ‑ Vítkovice a na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz pod odkazem pro uchazeče, žáky a studenty, vyšší odborná škola, přijímací řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 2.7.2018 pro obory s přijímací zkouškou a 3.7.2018 pro obory bez přijímací zkoušky.

Jestliže se uchazeč k zápisu nedostaví nebo předem písemně neomluví, nestává se studentem vyšší odborné školy a jeho místo bude obsazeno dalším uchazečem.

 

Nebyli jste přijati?

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke vzdělání, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijatí uchazeči neodstaví k zápisu a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

 

VZOR ODVOLÁNÍ (docx)

VZOR ODVOLÁNÍ (pdf)

  

Informace

Kritéria

Odevzdání přihlášky:
Přihlášku můžete odevzdat do 31.5.2018 buď osobně na studijním oddělení vyšší odborné školy v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin, nebo zaslat poštou na adresu 1. máje 11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.
Info na tel. 595693549, e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz.

Formulář přihlášky pro denní formu (přihlášku nutno tisknout oboustranně, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Formulář přihlášky pro kombinovanou formu (přihlášku nutno tisknout oboustranně, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Lékařský posudek (nutno doložit k přihlášce):

  • Diplomovaná dentální hygienistka
  • Diplomovaný zubní technik
  • Diplomovaná všeobecná sestra

 

Obory vzdělání ve školním roce 2018/2019

 

Diplomovaná dentální hygienistka

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/31
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaný farmaceutický asistent

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-43-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaný nutriční terapeut

tříleté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/41
Denní formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaná všeobecná sestra

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11
3,5leté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11

Diplomovaný zubní technik

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-44-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru nenabízíme.

 

Den otevřených dveří na vyšší odborné škole:

Ve středu 4.4.2018 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.


Předchozí stránka: Obory na VOŠ
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku