Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2019/2020

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání  s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Dne 7.6.2019 a 10.6.2019 byly rozeslány inforamce a pozvánky k přijímacímu řízení.

Kritéria přijímacího řízení 

Informace k přijímacímu řízení

Odevzdání přihlášky:

Přihlášku můžete odevzdat do 31.5.2019:

  • buď osobně na studijním oddělení vyšší odborné školy v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě - Vítkovicích v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin,
  • nebo zaslat poštou na adresu školy 1. máje 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Informace na tel. 595693549, e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz.

Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání (přihlášku je nutno tisknout oboustranně jako jeden dokument, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Formulář přihlášky pro kombinovanou formu vzdělávání (přihlášku je nutno tisknout oboustranně jako jeden dokument, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

 

Lékařské posudky (nutno doložit k přihlášce):

 

KDE NÁS NAJDETE 

 

Obory vzdělání ve školním roce 2019/2020

Diplomovaná dentální hygienistka

tříleté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/31
Denní formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaná dětská sestra

tříleté vzdělávání, denní a kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/51

Diplomovaný farmaceutický asistent

tříleté vzdělávání, denní a kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-43-N/11

Diplomovaný nutriční terapeut

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/41
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaná všeobecná sestra

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaný zubní technik

Obor ve školním roce 2019/2020 neotevíráme.

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

V sobotu 1.12.2018 od 8:00 do 12:00 hodin.

Ve středu 9.1.2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

Ve středu 3.4.2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš
Následující stránka: Obory na VOŠZ