Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na vyšší odborné škole pro školní rok 2018/2019

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání  s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

KDE NÁS NAJDETE

 

Informace

Kritéria

Odevzdání přihlášky:
Přihlášku můžete odevzdat až po vyhlášení kritérií do 31.5.2018 buď osobně na studijním oddělení vyšší odborné školy v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin, nebo zaslat poštou na adresu 1. máje 11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.
Info na tel. 595693549, e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz.

Formulář přihlášky pro denní formu (přihlášku nutno tisknout oboustranně, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Formulář přihlášky pro kombinovanou formu (přihlášku nutno tisknout oboustranně, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Lékařský posudek (nutno doložit k přihlášce):

 

Obory vzdělání ve školním roce 2018/2019

 

Diplomovaná dentální hygienistka

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/31
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaný farmaceutický asistent

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-43-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaný nutriční terapeut

tříleté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/41
Denní formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaná všeobecná sestra

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11
3,5leté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11

Diplomovaný zubní technik

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-44-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru nenabízíme.

 

Den otevřených dveří na vyšší odborné škole:

Ve středu 4.4.2018 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.


Předchozí stránka: Obory na VOŠ
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku