Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2019/2020

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání  s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

KDE NÁS NAJDETE 

 

Přijímací řízení bude vyhlášené nejpozději do 31.3.2019.

 

Obory vzdělání ve školním roce 2019/2020

Diplomovaná dentální hygienistka

tříleté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/31
Denní formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaná dětská sestra

tříleté vzdělávání, denní a kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/51

Diplomovaný farmaceutický asistent

tříleté vzdělávání, denní a kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-43-N/11

Diplomovaný nutriční terapeut

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/41
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaná všeobecná sestra

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaný zubní technik

Obor ve školním roce 2019/2020 neotevíráme.

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

V sobotu 1.12.2018 od 8:00 do 12:00 hodin.

Ve středu 9.1.2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

Ve středu 3.4.2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Obory na VOŠZ