"To dám" - první pomoc pro žáky druhého stupně základních škol

Logo pojektu:

 

Finanční podpora projektu:

 

Název projektu:

"To dám" - první pomoc pro žáky druhého stupně základních škol

Zaměření projektu:

Přiblížit problematiku první pomoci žákům druhého stupně základních škol.

Cíl projektu:

 • Vhodně edukovat žáky o významu první pomoci formou zážitkové metody a praktického nácviku na 6 stanovištích
 • Motivovat žáky k poskytování první pomoci
 • Informovat žáky a jejich učitele o způsobech, kterými mohou zabránit dalšímu poškození zdraví raněného nebo mu přímo zachránit život
 • Zdůraznit význam bezpečí zachránce, včetně používání dostupných ochranných pomůcek
 • Vytvořit brožuru s aktuálními informacemi o základní první pomoci u vybraných akutních stavů, ohrožujících život a zdraví

V samotné realizaci projektu na základních školách se zaměřit na tyto oblasti první pomoci:

 • tísňové volání
 • první pomoc při aspiraci
 • zjištění stavu vědomí, dýchání
 • první pomoc u bezvědomí
 • resuscitace (součásti bude ukázka resuscitace s AED – s automatickým externím defibrilátorem)
 • zastavení krvácení
 • zajištění tepelného komfortu
 • seznámení se základními polohami raněných, technikami odsunu
 • poskytnutí základních informací o první pomoci při popáleninách

 

Realizace projektu: březen - prosinec 2016

Na realizaci se podílí 10 žáků (dva týmy po 5) oboru Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent, garant, koordinátor a dva odborní vyučující.

Počet proškolených dětí: 701

Fotogalerie


Předchozí stránka: Už to vím, už se nezraním - fotogalerie
Následující stránka: To dám - fotogalerie