"To dám" - první pomoc pro žáky druhého stupně základních škol

Logo pojektu:

 

Název projektu:

"To dám" - první pomoc pro žáky druhého stupně základních škol

Zaměření projektu:

Přiblížit problematiku první pomoci žákům druhého stupně základních škol.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci druhého stupně základních škol.

Tímto projektem chceme oslovit mladou generaci. Myslíme, že aktuálními informacemi, praktickým nácvikem jednotlivých činností a zejména správnou motivací k poskytování první pomoci bychom měli začít již v dětském věku, abychom odbourali onu neznalost, neochotu a strach z první pomoci.

Cíle:

 • Zdůraznit význam bezpečí zachránce, včetně používání dostupných ochranných pomůcek.
 • Edukovat žáky o významu první pomoci a motivovat je k poskytování první pomoci.
 • Informovat žáky o způsobech, kterými mohou zabránit dalšímu poškození zdraví raněného nebo mu přímo zachránit život.
 • V samotné realizaci projektu na základních školách se zaměřit na tyto oblasti první pomoci:
  • tísňové volání
  • bezpečnost zachránce
  • první pomoc při aspiraci
  • zjištění stavu vědomí, dýchání
  • první pomoc u bezvědomí
  • resuscitace (součásti bude ukázka resuscitace s AED – s automatickým externím defibrilátorem)
  • zastavení krvácení
  • zajištění tepelného komfortu
  • seznámení se základními polohami raněných, technikami odsunu
  • poskytnutí základních informací o první pomoci při popáleninách

 

Za období od ledna 2016 doposud bylo v rámci našeho projektu proškoleno přes 1200 žáků na základních školách v Ostravě a okolí.

Projekt byl do prosince 2016 realizován za podpory Moravskoslezského kraje. Od ledna 2017 až doposud je realizován bez finančních dotací.

Na realizaci projektu se průběžně podílí 12 žáků SZŠ, 2 týmy po 6 žácích oboru Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a dvě odborné vyučující.

Po každé realizaci nám zástupci vedení školy nadále posílají zpětnou vazbu, která vychází z hodnocení pedagogů, kteří na akci vykonávají pedagogický dozor a z názorů a hodnocení akce samotných žáků. Ohlasy jsou velmi pozitivní a školy zpravidla žádají, aby se akce opakovala i v následujícím školním roce. Jsme rádi, že se nám daří naplňovat a šířit základní myšlenku projektu, kterou je nebát se poskytnout první pomoc mezi žáky základních škol.

Mgr. Ivana Kreuzerová

 

Fotogalerie

Předchozí stránka: Už to vím, už se nezraním - fotogalerie
Následující stránka: To dám - fotogalerie