Školní psycholog

Mgr. Dalibor Chalcař

Sídlo: 1. Máje 11, Ostrava Mariánské Hory, budova B, kabinet č. B 210

Telefon: 595 693 611

E-mail: dalibor.chalcar@zdrav-ova.cz

Konzultační hodiny:
     Pondělí: 13:00 – 15:00
     Úterý: 11:00 – 13:00
     Středa: 8:00 – 10:00

Vážení a milí žáci studenti, rodiče, učitelé!

Jmenuji se Dalibor Chalcař a na škole pracuji od září 2017 tři dny v týdnu jako školní psycholog. Práce školního psychologa zahrnuje pomoc žákům, jejich rodičům i pedagogům. Podílím se na tvorbě pozitivní a bezpečné školní atmosféry. Rád bych Vás touto cestou seznámil s činností školního psychologa.

Čím se školní psycholog zabývá?

Studenti se na školního psychologa mohou obracet, když mají problémy s učením, se soustředěním, se školním neúspěchem, s chováním, se spolužáky, s někým z učitelů, když se ve třídě necítí dobře, mají trému, strach ze zkoušek, ocitnou se v neobvyklé, krizové životní situaci.

Rodiče se na školního psychologa mohou obracet, když chtějí konzultaci k vhodnému vedení dítěte s výchovnými obtížemi, technikám školní přípravy svých dětí, případně pokud řeší výchovné, výukové či rodinné problémy.  Nejedná se o pedagogicko-psychologické vyšetření, tuto službu poskytují pedagogicko-psychologické poradny. V rámci služeb školního psychologa je nabízen bezpečný prostor pro diskuzi o tématech, která se mohou zdát nejednoznačná nebo nesrozumitelná.

Školní psycholog poskytuje konzultace rovněž pedagogům. Pomáhá se zlepšením atmosféry ve třídě, s řešením výukových a výchovných obtíží jednotlivých žáků, studentů apod.

Jak školní psycholog pracuje?

Pracuje s třídou jako s kolektivem i s jednotlivými žáky a studenty. Žáci a studenti mohou dostat konzultaci na základě doporučení učitele, pracovníka školského poradenského pracoviště, na základě žádosti rodičů, či z vlastní vůle.

Při zahájení práce se žákem je nutný generální informovaný souhlas zákonných zástupců či žáků zletilých. S veškerými osobními údaji žáků či studentů je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Samozřejmostí je mlčenlivost, řídím se Etickým kodexem schváleným Asociací školních psychologů ČR a SR.

Poradenské služby školního psychologa jsou pro žáky školy, jejich rodiče a pedagogy bezplatné.

Jak si domluvit setkání?

Konzultace probíhají v pondělí v odpoledních hodinách, v úterý a ve středu v dopoledních hodinách, ale v případě potřeby se lze domluvit i na jiném čase. Konzultace mimo konzultační hodiny si prosím domluvte na adrese dalibor.chalcar@zdrav-ova.cz, případně na telefonním čísle 559 693 611. Obraťte se na mě, kdykoli budete mít pocit, že potřebujete něco prodiskutovat a ujasnit si svůj postoj.

Konzultace probíhají v prostorách SZŠ a VOŠZ na ulici 1. máje 11, pracovna školního psychologa se nachází ve 2. patře naproti sekretariátu, místnost B210.

Dokumenty ke stažení

 


Předchozí stránka: Výchovná poradkyně
Následující stránka: Kariérový poradce