Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její činnost je upravena zákonem 561/2004 Sb., pragrafy 167 a 168.

Školská rada SZŠ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

S platností do 31.8.2017

 • PhDr. Zdeňka Šináglová, Fakultní nemocnice Ostrava, p.o.
 • Petr Klička, zubní technik

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

S platností do 31.8.2017

 • Mgr. Karin Schestagová, vyučující všeobecně-vzdělávacích předmětů - předsedkyně školské rady SZŠ
 • Mgr. Renata Tylšarová, vyučující odborných předmětů

S platností od 1.9.2017

 • Mgr. Markéta Halfarová, vyučující odborných předmětů
 • Mgr. Jakub Hubert, vyučující všeobecně-vzdělávacích předmětů

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

S platností do 31.8.2017

 • Jiří Pazděra, žák
 • Hana Olšáková, zákonný zástupce žáka

S platností od 1.9.2017

 • Robin Holuša, žák
 • Miluše Czekajová, zákonný zástupce žáka

 

Školská rada VOŠZ

Radou Moravskoslezského kraje byly jmenovány:

S platností do 31.8.2017

 • Mgr. Margita Malíšková, Městská nemocnice Ostrava, p.o.
 • PhDr. Zdeňka Šináglová, Fakultní nemocnice Ostrava, p.o.

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

S platností do 31.8.2017

 • Mgr. Šárka Bräuerová, vyučující odborných předmětů
 • Mgr. Radka Dzubová, vyučující odborných předmětů

S platností od 1.9.2017

 • PhDr. Pavlína Balhutová, vyučující odborných předmětů
 • Mgr. Štěpánka Slavíková, vyučující odborných předmětů

Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:

S platností do 31.8.2017

 • Dominik Toman, student
 • Aneta Holubková, studentka

S platností od 1.9.2017

 • Marek Vlachař, student
 • Aleš Koubík, student

 


Předchozí stránka: SRPŠ
Následující stránka: Knihovna