Spolek při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Ostrava, p.o.

 

Tato organizace se aktivně podílí na výchovném a studijním programu žáků. Roční příspěvek, který činí 400 Kč, je použit na různé akce pro naše žáky, dovybavování učeben moderní technikou pro snadnější výuku či využití k osobnímu studiu, odměny pro aktivní žáky, školní ples, Den zdraví, výuku cizích jazyků, kroužek první pomoci a jiné. Tímto bychom chtěli vybídnout všechny rodiče, kterým záleží na tom, jak jsou vzdělávány jejich děti, aby své podněty předali na členských schůzkách příslušnému členu rady. Ti je budou tlumočit na schůzkách Spolku, které se konají zpravidla jednou za jeden až dva měsíce. Tímto děkuji VŠEM aktivním rodičům za spolupráci.

Termín nejbližší schůzky: 15.5.2018 v 15:30 (v budově školy na ul. 1. máje 11 v Ostravě, místnost B104-studovna)

Výbor:

Hana Olšáková - předseda
hnaka.hnaka@gmail.com

Karin Vítková - pokladník
karin.vitkova@seznam.cz

Dne 9.1.2018 byl zvolen nový výbor s účinnosti od zapsání do rejstříku subjektů, a to takto:

Martin Slavík - předseda
m.slavik14@seznam.cz

Sylva Nováková - pokladník
sylva.novakova.23@seznam.cz

Ing. Radmila Hybnerová - člen výboru
hybnerova.radmila@tiscali.cz

členové

Bc. Kateřina Jendřejková (NA1) - katka.jendrejkova@seznam.cz

Taťána Košťany (LY1) - tanakostany@seznam.cz

Radmila Kubinová (LY4) - rkubinova@seznam.cz

Mgr. René Lakomý (ZA2B) - renelakomy@seznam.cz

Bc. Kamila Mazurová (ZA1A) - kamilamazurova@seznam.cz

Simona Satková (ZA3B) - mamisimi@seznam.cz 

Šárka Šeligová (NA1) -  seligova@seznam.cz

Regina Šolonková (NA2) -  solonka.jiri@homecity.cz

Dagmar Turková (AZ2) -  dagmar.turkova@seznam.cz

Jitka Tycarová (ZA1B) -  jitka.tycarova@seznam.cz


Předchozí stránka: Pracovní příležitosti
Následující stránka: Školská rada