Spolek při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Ostrava, p.o.

 

Tato organizace se aktivně podílí na výchovném a studijním programu žáků. Roční příspěvek, který činí 400 Kč, je použit na různé akce pro naše žáky, dovybavování učeben moderní technikou pro snadnější výuku či využití k osobnímu studiu, odměny pro aktivní žáky, školní ples, Den zdraví, výuku cizích jazyků, kroužek první pomoci a jiné. Tímto bychom chtěli vybídnout všechny rodiče, kterým záleží na tom, jak jsou vzdělávány jejich děti, aby své podněty předali na členských schůzkách příslušnému členu rady. Ti je budou tlumočit na schůzkách Spolku, které se konají zpravidla každý měsíc. Tímto děkuji VŠEM aktivním rodičům za spolupráci.

Termín nejbližší schůzky: 9.1.2018

Výbor:

Hana Olšáková - předseda
hnaka.hnaka@gmail.com

Karin Vítková - pokladník
karin.vitkova@seznam.cz

členové

Lenka Gelnarová - lenka.nemo@seznam.cz

Radmila Kubíková - rkubikova@seznam.cz

Kamila Mazurová - kamilamazurova@seznam.cz

Lenka Ogieglová - lenka.ogieglova@sbdoporuba.cz

Simona Satková - mamisimi@seznam.cz 

Yveta Wenghová: yvetaw@seznam.cz


Předchozí stránka: Pracovní příležitosti
Následující stránka: Školská rada