Studijní oddělení vyšší odborné školy

 

Bc. Hana Švidernochová

Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice

tel.: 595 693 549
e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz

Informace o platbě školného:

Výše školného činí 3 000,- Kč za školní rok.

(dle § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Student hradí školné ve 2 splátkách 1 500,- Kč za zimní období a 1 500,- Kč za letní období. Platbu je nutné uhradit do 15. 10. za zimní období a do 15. 2. za letní období. Platba školného bude probíhat bezhotovostním platebním stykem na účet školy.

 
Do platebního příkazu je nutné zadat tyto údaje:
  1. - číslo účtu: 71633761/0100
  2. - variabilní symbol: tj. evidenční číslo studenta
  3. - konstantní symbol: 968
  4. - jméno a příjmení studenta/ky uveďte do zprávy pro příjemce

 

 


Předchozí stránka: Vyšší odborná škola
Následující stránka: Obory na VOŠ