Zdraví do školek a škol

 

Logo projektu:

 

Název projektu: Zdraví do školek a škol

Cíle projektu: Rozšíření zdravotně – preventivního povědomí dětí předškolního věku. Přiměřenou formou jsou dětem předávány základní informace týkající se chování při nemoci, úrazu, návštěvě lékaře, oblastí zdravé výživy, stolování a pohybových aktivit pro zdravý růst a vývoj dětí.

Výchozí oporou je projekt Strategie Společenství v oblasti péče o zdraví obyvatelstva a akční program "Zdraví pro všechny v 21. stol." (viz.projekt)

Koordinátorky projektu:

Střední zdravotnická škola – Mgr. Marie Adámková, vedoucí projektu, pedagogický pracovník
Vyšší odborná škola zdravotnická – Mgr. Jana Staňurová, pedagogický pracovník

Kdo se podílí na realizaci projektu?

Jsou to samotní žáci a studenti SZŠ a VOŠZ Ostrava, kteří pod vedením učitelů a také vedeni vlastní iniciativou a invencí připraví edukační, tematicky zaměřený program. Osvědčenou metodikou realizace jsou pohádky.

Na koho je projekt zaměřen?

Projekt je směřován k dětem ve věku od 4 do 8 let spolupracujících školek a škol z regionu města Ostravy, především městské části Vítkovice a Mariánské Hory.

Stále častěji je projekt realizován také mimo region Ostrava.

NABÍDKA POHÁDEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Tabáková Růženka - edukační pohádka, která má za cíl upozornit děti na škodlivost kouření

Vyhýbáme se nebezpečí - výchovný program s úvodní pohádkou o nástrahách v domácím prostředí (po domluvě s Mgr. Janou Staňurovou)

Další programy připravujeme a budou aktualizovány.

Příspěvky realizátorů projektu

Pohádky, které jsme již dětem zahráli

Fotogalerie

Vítězné logo projektu