Kvalifikační kurzy

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář je koncipován modulovým způsobem vzdělávání. Moduly na sebe plynule navazují, umožňují propojení teorie s praxí a současně dávají možnost uznání části dříve absolvovaného studia, pokud je součástí vzdělávacího programu (§ 51odst. 8) zákona č. 96/2004 Sb.). Odborné předměty jsou v učebním plánu i v osnovách koncipovány tak, aby na sebe navazovaly, vzájemně se doplňovaly a umožnily po jejich absolvování vykonávat adekvátní činnosti související s poskytováním zdravotní péče v oblastech, kde bude sanitář vykonávat své povolání.

Termín podání přihlášek: do 2.9.2019

Termín zahájení kurzu: 10.9.2019

Cena kurzu: 4 800,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 10

 

 

Předchozí stránka: Kurzy
Následující stránka: Univerzita volného času