Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2019/2020

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání  s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2019/2020.

Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma

Ke studiu bylo přijato 6 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve středu 25.9.2019 v 8:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná dětská sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 12 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve středu 25.9.2019 v 7:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma

Ke studiu bylo přijato 9 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve středu 25.9.2019 v 7:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení 

 

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy – u budovy školy na ulici 1. máje 11, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory, na veřejně přístupném místě ve škole – v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava ‑ Vítkovice a na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz pod odkazem pro uchazeče, žáky a studenty, vyšší odborná škola, přijímací řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Jestliže se uchazeč k zápisu nedostaví nebo předem písemně neomluví, nestává se studentem vyšší odborné školy a jeho místo bude obsazeno dalším uchazečem.

Nebyli jste přijati?

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke vzdělání, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijatí uchazeči neodstaví k zápisu a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

Odvolání - vzor

 

 

Odevzdání přihlášky:

Přihlášku můžete odevzdat do 13.9.2019: 

  • buď osobně na studijním oddělení vyšší odborné školy v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě - Vítkovicích v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin,
  • nebo zaslat poštou na adresu školy 1. máje 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Informace na tel. 595693549, e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz.

 

Lékařské posudky (nutno doložit k přihlášce):

Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaná dětská sestra
U studijního oboru Diplomovaný nutriční terapeut stačí lékařské potvrzení na přihlášce.

Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání (přihlášku je nutno tisknout oboustranně jako jeden dokument, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2019/2020.

Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma

Ke studiu bylo přijato 7 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve středu 28.8.2019 v době mezi 8 a 11 hodinou v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná dětská sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 6 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve středu 28.8.2019 v době mezi 8 a 11 hodinou v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma

Ke studiu bylo přijato 6 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve středu 28.8.2019 v době mezi 8 a 11 hodinou v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.


 

Kritéria přijímacího řízení 

Informace k přijímacímu řízení

Odevzdání přihlášky:

Přihlášku můžete odevzdat do 19.8.2019:

  • buď osobně na sekretariátě střední zdravotnické školy v budově školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě – Mariánských Horách v době od 7:30 do 11:30 hodin,
  • nebo zaslat poštou na adresu školy 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

Informace na tel. 595 693 625, e-mail: sekretariat@zdrav-ova.cz.

Lékařské posudky (nutno doložit k přihlášce):

Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaná dětská sestra
U studijního oboru Diplomovaný nutriční terapeut stačí lékařské potvrzení na přihlášce.

Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání (přihlášku je nutno tisknout oboustranně jako jeden dokument, nebo oba listy neoddělitelně spojit)
 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2019/2020.

Diplomovaná dentální hygienistka - kombinovaná forma

Ke studiu bylo přijato 17 uchazečů.

Sedm míst v oboru Diplomovaná dentální hygienistka bylo ponecháno pro odvolání.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 16.7.2019 v 7:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích

 

Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma

Ke studiu bylo přijato 30 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 16.7.2019 v 8:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaný farmaceutický asistent – kombinovaná forma

Ke studiu bylo přijato 30 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 16.7.2019 v 9:15 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma

Ke studiu bylo přijato 29 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 16.7.2019 v 10:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná dětská sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 25 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 16.7.2019 v 10:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná dětská sestra – kombinovaná forma

Ke studiu bylo přijato 30 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 16.7.2019 v 11:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 37 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v úterý 16.7.2019 ve 12:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy – u budovy školy na ulici 1. máje 11, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory, na veřejně přístupném místě ve škole – v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava ‑ Vítkovice a na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz pod odkazem pro uchazeče, žáky a studenty, vyšší odborná škola, přijímací řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná. Tedy pro obor Diplomovaná dentální hygienistka v kombinované formě bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí dne 2.7.2019 a pro obory bez přijímací zkoušky bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno dne 3.7.2019.

Jestliže se uchazeč k zápisu nedostaví nebo předem písemně neomluví, nestává se studentem vyšší odborné školy a jeho místo bude obsazeno dalším uchazečem.

Nebyli jste přijati?

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke vzdělání, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijatí uchazeči neodstaví k zápisu a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

Odvolání - vzor

 

Dne 7.6.2019 a 10.6.2019 byly rozeslány inforamce a pozvánky k přijímacímu řízení.

Kritéria přijímacího řízení 

Informace k přijímacímu řízení

Odevzdání přihlášky:

Přihlášku můžete odevzdat do 31.5.2019:

  • buď osobně na studijním oddělení vyšší odborné školy v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě - Vítkovicích v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin,
  • nebo zaslat poštou na adresu školy 1. máje 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Informace na tel. 595693549, e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz.

Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání (přihlášku je nutno tisknout oboustranně jako jeden dokument, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Formulář přihlášky pro kombinovanou formu vzdělávání (přihlášku je nutno tisknout oboustranně jako jeden dokument, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

 

Lékařské posudky (nutno doložit k přihlášce):

 

KDE NÁS NAJDETE 

 

Obory vzdělání ve školním roce 2019/2020

Diplomovaná dentální hygienistka

tříleté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/31
Denní formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaná dětská sestra

tříleté vzdělávání, denní a kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/51

Diplomovaný farmaceutický asistent

tříleté vzdělávání, denní a kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-43-N/11

Diplomovaný nutriční terapeut

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/41
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaná všeobecná sestra

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaný zubní technik

Obor ve školním roce 2019/2020 neotevíráme.

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

V sobotu 1.12.2018 od 8:00 do 12:00 hodin.

Ve středu 9.1.2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

Ve středu 3.4.2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš
Následující stránka: Obory na VOŠZ