Menu

Kurz ZZA

Délka čtení: 15 sec.
Kurz ZZA

Vzdělávání v rekvalifikačním programu Zdravotník zotavovacích akcí směřuje k tomu, aby absolvent kurzu disponoval podstatnými znalostmi, dovednostmi a postoji, které jsou důležité pro vykonávání zdravotnického dozoru na zotavovacích akcí dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Více informací naleznete zde.

Typ Název Velikost Ke stažení
.jpg leták ke kurzu 1,9 MiB