Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2020/2021

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

I přes nelehkou mimořádnou situaci, která stále běží, tak

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

  • Dne 10.6.2020 byly všem uchazečům, kteří se hlásí na naši vyšší odbornou školu, odeslány dopisy s informacemi k přijímacím zkouškám.
  • Pokud uchazeč neuspěl u maturity a nemůže z tohoto důvodu doložit Vysvědčení o maturitní zkoušce v daný termín, pak nesplní daná kritéria přijímacího řízení a nemůže být přijat. V tomto případě může uchazeč vyčkat, zda bude vyhlášeno další kolo příjímacího řízení, kde splní veškeré kritéria. 
  • !!! Upozornění: Na uchazečem zvolený obor nemusí být vyhlášené další kolo přijímacího řízení a to z důvodu naplnění studijní skupiny již v 1. kole PŘ. 

 

Informace

Kritéria

Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání: pdf

Formulář přihlášky pro kombinovanou formu vzdělávání: pdf

Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (buď oboustranně vytisknout, nebo obě strany neoddělitelně spojit).


Lékařský posudek je nutno doložit k oborům:

Diplomovaná všeobecná sestra (nutno vytisknout formulář zvlášť)
Diplomovaná dětská sestra (nutno vytisknout formulář zvlášť)
Diplomovaná dentální hygienistka(nutno vytisknout formulář zvlášť)
Diplomovaný zubní technik (nutno vytisknout formulář zvlášť)
Diplomovaný farmaceutický asistent (stačí potvrzení lékaře přímo na přihlášce)
Diplomovaný nutriční terapeut (stačí potvrzení lékaře přímo na přihlášce)

Termín odevzdání přihlášky:           do 31. května 2020

V případě, že na základě současné mimořádné koronavirové situaci není možné přiložit k přihlášce lékařský posudek od praktického lékaře, pak nyní máte možnost podat/poslat přihlášku s veškerými ostatními dokumenty a lékařský posudek pak doložit samostatně.  

Další informace o přijímacím řízení můžete získat e-mailem na studijní oddělení VOŠZ u Bc. Hany Švidernochové, hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, tel. 595 693 549.

Poplatek za přihlášku se neplatí.

 

Informace o otevíraných oborech pro školní rok 2020/2021 zde. 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

Momentálně se žádné nekonají.

 

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš
Následující stránka: Obory na VOŠZ