Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2021/2022

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

  • Dne 3.6.2021 jsme odeslali poštou pozvánky k přijímací zkoušce pro obor vzdělání Diplomovaná dentální hygienistka v kombinované formě. V dopise najdete veškeré další informace, jako je vaše identifikační číslo, podle kterého zjistíte informace o výsledcích, dále datum zveřejnění výsledků a také informace k zápisu. Dále v dopise najdete veškeré další informace včetně toho, jak postupovat při vstupu do budovy školy na ul. 1. Máje 11 v Ostravě – Mariánských Horách v den přijímací zkoušky 19.6.2021, kdy při vstupu je nutné předložit potvrzení o negativním testování na COVID-19, očkování či potvrzení o prodělaném COVIDu (informace viz příloha) - (zde je úprava přílohy po schválení mimořádného opatření MZ od 8.6.2021).
  • Všichni jsou pozváni na 19.6.2021 na 8:00 hodinu do budovy školy na ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.
  • Pozvánku a psací potřeby si prosím nezapomeňte vzít s sebou a to z důvodu, že v pozvánce je uvedeno vaše umístění do třídy a vchod, kterým se dostanete do budovy (viz příloha) - (zde je úprava přílohy po schválení mimořádného opatření MZ od 8.6.2021).
  • Dále dne 10.6.2021 jsme odeslali poštou informace k přijímacímu řízení pro obory vzdělání bez přijímací zkoušky. V dopise najdete veškeré další informace, jako je vaše identifikační číslo, podle kterého zjistíte informace o výsledcích, dále datum zveřejnění výsledků a také informace k zápisu.

 

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení

Vzor přihlášky na denní formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Vzor přihlášky na kombinovanou formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Součástí přihlášky je nutný vytištěný a ověřený lékařský posudek:

pro obor Diplomovaná všeobecná sestra vytisknout zde

pro obor Diplomovaná dětská sestra vytisknout zde

pro obor Diplomovaná dentální hygienistka vytisknout zde

pro obor Diplomovaný zubní technik vytisknout zde

pro obory Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný nutriční terapeut stačí ověřené Potvrzení lékaře přímo na přihlášce

Termín odevzdání přihlášky:      do 31. května 2021

Termín odevzdání Vysvědčení o maturitní zkoušce pro uchazeče, kteří konají maturitu v letošním roce 2021, bude zasláno poštou v pozvánce nebo informacích po uzávěrce přihlášek a také na webových stránkách www.zdrav-ova.cz.

Jakékoli dotazy směřujte na e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, nebo telefonicky 595693549, 773380600. 

POZOR: V případě jakýchkoliv změn prosím sledujte naše webové stránky www.zdrav-ova.cz.

Za přihlášku u nás není žádný poplatek.  

 

Informace o otevíraných oborech pro školní rok 2021/2022 zde. 

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

Připravili jsme pro vás virtuální den otevřených dveří, vždy ve čtvrtek - 8. 4. 2021, 15. 4. 2021 a 22. 4. 2021, v čase od 14 do 18 hodin. Zde je odkaz na virtuální den otevřených dveří.

  

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš
Následující stránka: Obory na VOŠZ