Zajištění bezpečnosti žáků

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Ostrava, příspěvková organizace realizovala na konci roku 2015 projekt z dotačního programu MŠMT ČR Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. Hlavním cílem projektu bylo zajištění dostatečného zabezpečení budovy školy a zajištění bezpečnosti žáků v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimálním standardem bezpečnosti, č. j.: MŠMT-1981/2015-1.

Úkolem projektu bylo zvýšit ochranu budovy školy před vandaly a vniknutím cizích osob prostřednictvím kamerového systému; zabezpečit školní dvůr a jeho vybavení před vandaly a vniknutím cizích osob prostřednictvím opravy stávajícího oplocení; zvýšit bezpečnost žáků (popř. zaměstnanců) v budově školy i na školním dvoře, a to z důvodu umístění školy v nebezpečné lokalitě s vysokou kriminalitou a zvýšeným výskytem nepřizpůsobivých občanů, často závislých na drogách a páchajících trestnou činnost.

Nově vybudovaný kamerový monitorovací systém je součástí komplexního řešení preventivních bezpečnostních opatření SZŠ a VOŠZ Ostrava a byl uveden do ostrého provozu v říjnu 2015. Kamerový systém je instalován z důvodu zajištění ochrany žáků, studentů a zaměstnanců školy, jejich majetku a majetku školy před krádeží a vandalismem, prevence proti šířící se vlně násilí ve školách, nástroj prevence šikany a užívání omamných látek. V rámci projektu bylo opraveno stávající oplocení školního dvora a dvou vstupních bran na školní pozemek, školní hřiště a dvůr.

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph. D.

ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o.

 

 

Předchozí stránka: Zahraniční stáže 2014
Následující stránka: Vybudování multifunkční odborné laboratoře pro zubního technika