Stanovení termínu absolutoria

 

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje termín opravné zkoušky absolutoria pro obor

  • Diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání, a to na den 12.12.2018.
     

 

V Ostravě dne 8. 11. 2018

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

ředitelka školy

 

 

 

Předchozí stránka: Studijní oddělení VOŠ
Následující stránka: Školní poradenské pracoviště