Stanovení termínů absolutoria

 

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje náhradní termín absolutoria pro obory

  • Diplomovaná dentální hygienistka v kombinované formě vzdělávání, a to na den 26.9.2018,
  • Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání, a to na den 26.9.2018,
  • Diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání, a to na den 26.9.2018,
     

Dále ředitelka školy stanovuje termín opravné zkoušky absolutoria pro obor

  • Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání, a to na den 26.9.2018,
  • Diplomovaný zubní technik v denní formě vzdělávání, a to na den 26.9.2018,
  • Diplomovaný nutriční terapeut v kombinované formě vzdělávání, a to na den 26.9.2018,
  • Diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání, a to na den 26.9.2018. 

 

V Ostravě dne 24. 8. 2018

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

ředitelka školy

 

 

 

Předchozí stránka: Studijní oddělení VOŠ
Následující stránka: Školní poradenské pracoviště