Kvalifikační kurzy

SANITÁŘ

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář je koncipován modulovým způsobem vzdělávání. Moduly na sebe plynule navazují, umožňují propojení teorie s praxí a současně dávají možnost uznání části dříve absolvovaného studia, pokud je součástí vzdělávacího programu (§ 51odst. 8) zákona č. 96/2004 Sb.). Odborné předměty jsou v učebním plánu i v osnovách koncipovány tak, aby na sebe navazovaly, vzájemně se doplňovaly a umožnily po jejich absolvování vykonávat adekvátní činnosti související s poskytováním zdravotní péče v oblastech, kde bude sanitář vykonávat své povolání.

Termín podání přihlášek: do 11.12.2018

Termín zahájení kurzu: 3.1.2019

Termín závěrečné zkoušky: 28.3.2019

Cena kurzu: 4 800,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 8

 

Akreditovaný kvalifikační kurz - Zubní instrumentářka - v současné době již probíhá

 

 

Bližší informace podá:

Bc. Kamila Mazurová
sekretariat@zdrav-ova.cz
595693625

 

Předchozí stránka: Kurzy
Následující stránka: Univerzita volného času