Maturita 2018/2019

 

Podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy nabídku povinných a nepovinných zkoušek, jejich formu a témata těchto zkoušek ve školním roce 2018/2019 takto:

Školní seznam literárních děl - ke stažení zde

Seznam školních témat z anglického jazyka - ke stažení zde

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

Laboratorní asistent

Nutriční asistent

Zdravotnické lyceum

Zdravotnický asistent

 

Předchozí stránka: Studijní oddělení SZŠ
Následující stránka: Studijní oddělení VOŠ