Maturita 2017/2018

 

Podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy nabídku povinných a nepovinných zkoušek, jejich formu a témata těchto zkoušek ve školním roce 2017/2018 takto:

Seznam povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky - ke stažení zde

obor: Asistent zubního technika

 

 

obor: Nutriční asistent

 

 

obor: Zdravotnické lyceum

 

Hodnocení profilové části MZ 

obor. Zdravotnický asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy:

www.novamaturita.cz

 

Předchozí stránka: Studijní oddělení SZŠ
Následující stránka: Studijní oddělení VOŠ