Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava, IČ: 00600920 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech podle kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Ředitelství, sekretariát

Ekonomický úsek

Personální a mzdové oddělení

Studijní oddělení střední školy

Studijní oddělení vyšší odborné školy

Výchovný poradce a školní psycholog

Projektová činnost

Stravování, jídelna

BOZP a správa budov

Knihovna

 • Osobní údaje zpracovává Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace pouze po nezbytnou dobu, která je individuální podle jednotlivých účelů zpracování.
 • Pokud Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední zdravotnickou školou a  Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí společnost

Jobman s.r.o.

se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10

IČO: 27177726

komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha

e-mail: dpo@dpohotline.cz

telefon: +420 910 120 377

datová schránka: tkyd8fz

 

 

Předchozí stránka: Kde nás najdete
Následující stránka: Přijímací řízení na SZŠ