Pracovní příležitosti

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace

vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozici

asistent pedagoga

pro asistenci sluchově postiženému žákovi během vyučování

 

 

vice informací zde

Nepřijímáme a neevidujeme žádné žádosti o zaměstnání mimo vyhlášená výběrová řízení.

 

Předchozí stránka: Výběrové řízení
Následující stránka: SRPŠ