Prevence termických úrazů

 

Projekt ukončen


Zaměření projektu:

Termické úrazy patří mezi závažná poranění, které představují zdravotnický, ekonomický a společenský problém na celém světě. Významně se podílejí na nemocnosti a invalidizaci dětí (především nejmladších věkových skupin 0 - 4 let) a mladistvých. Postižení dětí z celkového počtu představuje 40 %. Dětí postižených termickým úrazem z celkového počtu pacientů je okolo čtyřiceti procent. Z těchto dat vyplývá alarmující fakt, že až 70 % dětí, které utrpěly termický úraz, bylo mladších tří let. Tato věková skupina tedy představuje nejrizikovější část dětské populace z hlediska možného termického úrazu. Proto je potřeba soustředit maximum preventivních aktivit na vzdělávání rodičů dětí právě této věkové kategorie. Edukace bude probíhat formou návrhu, vytvoření a distribuce edukačního letáku a nálepek tematicky zaměřených na vybraná termická poranění.

Cílová skupina projektu: 

  • rodiče dětí
  • prarodiče dětí
  • osoby pečující o děti
  • starší sourozenci dětí
  • Počet zapojených zařízení:
    mateřské školy a ordinace praktických lékařů pro děti a dorost v celém Moravskoslezském kraji

Finanční rozpočet projektu: 

     120  000,-  Kč

Realizace projektu:

     září 2016 - prosinec 2017

Předchozí stránka: Projekt Edison
Následující stránka: Myslím na své zdraví