Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry (zdravotnického asistenta), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry

I přes nelehkou mimořádnou situaci, která stále běží, i tak 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 

vyhlašuje

přijímací řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2020/2021


Informace

Žádost (žádost je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a přidat k přihlášce)

Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání: pdf (přihláška pouze do 2. a 3. ročníku)

Formulář přihlášky pro kombinovanou formu vzdělávání: pdf  (přihláška pouze do 3. ročníku a 4. ročníku )

Lékařský posudek pro obor Diplomovaná všeobecná sestra (nutno vytisknout formulář zvlášť)

Termín odevzdání přihlášky:      do 31. května 2020


Další informace o přijímacím řízení do vyššího ročníku můžete získat e-mailem na studijní oddělení VOŠZ u Bc. Hany Švidernochové, hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, tel. 595 693 549 (v době mimořádných událostí lze využít pouze e-mailovou komunikaci do odvolání).

 

Přípravné kurzy pro přijímání do vyššího ročníku zde

 

 

Předchozí stránka: Učíme se od odborníků
Následující stránka: Kurzy