Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2019/2020

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání  s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

KDE NÁS NAJDETE 

 

Přijímací řízení bude vyhlášené nejpozději do 31.3.2019.

Přihlášku je možné podat až po vyhlášení přijímacího řízení.

 

Obory vzdělání ve školním roce 2019/2020

Diplomovaná dentální hygienistka

tříleté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/31
Denní formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaná dětská sestra

tříleté vzdělávání, denní a kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/51

Diplomovaný farmaceutický asistent

tříleté vzdělávání, denní a kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-43-N/11

Diplomovaný nutriční terapeut

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/41
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaná všeobecná sestra

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2019/2020 nenabízíme.

Diplomovaný zubní technik

Obor ve školním roce 2019/2020 neotevíráme.

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

V sobotu 1.12.2018 od 8:00 do 12:00 hodin.

Ve středu 9.1.2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

Ve středu 3.4.2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Obory na VOŠZ