Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její činnost je upravena zákonem 561/2004 Sb., pragrafy 167 a 168.

Školská rada SZŠ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

 • Bc. Martin Pražák, DiS., Charita Ostrava
 • RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., zastupitel Moravskoslezského kraje

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

 • Mgr. Markéta Halfarová, vyučující odborných předmětů
 • Mgr. Jakub Hubert, vyučující všeobecně-vzdělávacích předmětů

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

 • Robin Holuša, žák
 • Miluše Czekajová, zákonný zástupce žáka

 

Školská rada VOŠZ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

 • PhDr. Andrea Polanská, Fakultní nemocnice Ostrava, p.o.
 • Ing. Tomáš Stejskal, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

 • PhDr. Pavlína Blahutová, vyučující odborných předmětů
 • Mgr. Štěpánka Slavíková, vyučující odborných předmětů

Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:

 • Adam Prokop, student
 • Aleš Koubík, student

 

Zápisy z jednání školské rady střední školy

1.9.2017

25.10.2017

5.4.2018

28.8.2018

24.10.2018

Zápisy z jednání školské rady vyšší odborné školy

1.9.2017

30.10.2017

26.3.2018

30.8.2018

24.10.2018

 

Předchozí stránka: SRPŠ
Následující stránka: Knihovna