Výběrové řízení 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

vyhlašuje

výběrové řízení č. 5/CN/2019
č. j. SZSOs/02053/2019
dne 17. 4. 2019

 

na uzavření kupní smlouvy na realizaci akce „Dodávka ICT vybavení“

Nabídku lze podat nejpozději do 29. 4. 2019 do 12.00 hodin.

Výzva k podání nabídky

Návrh smlouvy

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

vyhlašuje

výběrové řízení č. 4/CN/2019
č. j. SZSOs/01929/2019
dne 15. 4. 2019

na uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby v rámci projektu "Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava".

Nabídku lze podat nejpozději do 2. 5. 2019 do 12.00 hodin.

vyhlášení

výzva k podání nabídky

smlouva

 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

vyhlašuje

výběrové řízení č. 3/CN/2019
č. j. SZSOs/01929/2019
dne 11. 4. 2019

 

na uzavření smlouvy na realizaci stavby "Přístavba šaten a parkoviště".

Nabídku lze podat nejpozději do 3. 5. 2019 do 10.00 hodin v elektronické podobě.

Veškeré dokumenty naleznete zde

 

 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

vyhlašuje

výběrové řízení č. 2/CN/2019
č. j. SZSOs/01729/2019
dne 10. 4. 2019

 

na uzavření smlouvy na realizaci stavby "Dodávka a montáž patní regulace vytápění, včetně dispečerského dohledu pro objekt SZŠ a VOŠZ, Ostrava na ulici 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách".

Nabídku lze podat nejpozději do 24. 4. 2019 do 12.00 hodin.

Výzva k předložení nabídky

Návrh smlouvy o dílo

Položkový rozpočet

Projektová dokumentace

 

 

 

 

 

Předchozí stránka: Historie
Následující stránka: Pracovní příležitosti