Zahraniční stáže 2015

ERASMUS+

Péče o seniory v Evropě - Elderly care in Europe

Dvoutýdenní odborné stáže studentů v zahraničí

logo Erasmus+

v projektu „Péče o seniory v Evropě - Elderly care in Europe“,  programu Program celoživotního učení ERASMUS+,  číslo projektu číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000409

Popis projektu

Projekt je zaměřen na oblast počátečního odborného vzdělávání žáků 3. ročníků SZŠ oboru zdravotnický asistent a studentů 2. a 3. ročníků VOŠ oboru diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný nutriční terapeut.  V rámci projektu budou realizovány dvoutýdenní odborné stáže v Anglii - v Londýně a na Slovensku - v Humenném, kterých se zúčastní 23 žáků a studentů naší školy a 2 pedagogičtí pracovníci, jako doprovodné osoby.
Hlavním cílem projektu je rozšířit a inovovat odborné vzdělávání na naší škole, prostřednictvím této zahraniční zkušenosti. Realizací tohoto projektu bychom chtěli umožnit studentům porovnat systém ošetřovatelské péče ve Velké Británii a na Slovensku se systémem v České republice. Neméně podstatným cílem je podpora jazykových kompetencí, možnost ověřit si znalosti a schopnosti komunikace v cizím jazyce a rozšíření slovní zásoby v oblasti odborné zdravotnické angličtiny.

Odborné praxe jsou součástí vzdělávacích programů výše uvedených oborů. Zahraniční odborné stáže budou plánovány na období, kdy ostatní studenti absolvují odbornou praxi na pracovištích v ČR. Po úspěšném skončení odborné stáže studenti získají Europass Mobility a stáž jim bude uznána v rámci povinné odborné praxe.

Termíny odborných stáží

  • Obor DNT (4 vybraní studenti) LEDEN 2015 - Anglie
  • Obor DVS (4 vybraní studenti) BŘEZEN 2015 - Anglie
  • Obor ZA (7 vybraných žáků + 1 pedagog. pracovník) ČERVEN 2015 - Slovensko
  • Obor ZA (8 vybraných žáků + 1 pedagog. pracovník) ČERVEN 2016 - Anglie

Koordinátor akce a autor projektu: Ing. Lada Čmielová, lada.cmielova@zdrav-ova.cz

logo EU Program celoživotního učení

Předchozí stránka: foto - stáže 2016/17
Následující stránka: Zahraniční stáže 2014