Pracovní příležitosti

Ředitelka školy

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozici učitel střední školy pro výuku odborných předmětů a praktického vyučování

- obor Praktická sestra a Ošetřovatel

 

požadavky:

  • splnění požadavků dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění (vysokoškolské vzdělání)

 

informace:

  • Bc. Kamila Mazurová, sekretariát ředitelky školy, tel.: 595 693 625, e-mail: sekretariat@zdrav-ova.cz
  • Jana Madleňáková, mzdová účetní a personalista, tel.: 595 693 602, e-mail: jana.madlenakova@zdrav-ova.cz

přihlášky s životopisem a doklady o vzdělání zašlete nejpozději do 21. 5. 2021 (včetně) na e‑mail sekretariat@zdrav-ova.cz, jana.madlenakova@zdrav-ova.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – odborný učitel“.

Ostrava, 30. 4. 2021

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., v.r.

ředitelka školy

 

 

Nepřijímáme a neevidujeme žádné žádosti o zaměstnání mimo vyhlášená výběrová řízení.

 

Předchozí stránka: Výběrové řízení
Následující stránka: Spolek při SZŠ a VOŠZ Ostrava