Doplňující volby

do školské rady SŠ

jmenování volební komise

vyhlášení voleb do školské rady SŠ

zápis o výsledku voleb

do školské rady VOŠ

jmenování volební komise

vyhlášení voleb do školské rady VOŠ

zápis o výsledku voleb

 

Školská rada SZŠ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

 • Bc. Martin Pražák, DiS., Charita Ostrava
 • Mgr. Martina Veřmiřovská

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

 • Mgr. Martina Hořínková, vyučující všeobecně-vzdělávacích předmětů
 • Mgr. Zdeňka Uhrová, vyučující odborných předmětů

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

 • Matěj Kubáník, žák
 • Monika Klemová, zákonný zástupce žáka

 

Školská rada VOŠZ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

 • PhDr. Andrea Polanská, Fakultní nemocnice Ostrava, p.o.
 • Ing. Tomáš Stejskal, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

 • PhDr. Petra Borová, vyučující odborných předmětů
 • Mgr. Libuše Jakubičková, vyučující odborných předmětů

Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:

 • Jan Hrončok, student
 • Adéla Kiršnerová, studentka

 

Zápisy z jednání školské rady střední školy

29. 10. 2020

Zápisy z jednání školské rady vyšší odborné školy

8. 10. 2020

30. 10. 2020

31. 3. 2021

 

Předchozí stránka: Spolek při SZŠ a VOŠZ Ostrava
Následující stránka: Knihovna