Volby do školské rady VOŠ

Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), proběhly na Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě - Vítkovicích ve dnech 6. a 7. května 2020 elektronickou formou řádné volby do školské rady VOŠ.

Na základě výsledků voleb se s platností od 1. 9. 2020 stávají členy Školské rady VOŠZ při SZŠ a VOŠZ, Ostrava zastupující studenty Jan Hrončok a Adéla Kiršnerová.

Dále na základě výsledků voleb se s platností od 1. 9. 2020 stávají členy Školské rady VOŠZ při SZŠ a VOŠZ, Ostrava zastupující pedagogické pracovníky školy Petra Borová a Libuše Jakubičková.

Volby proběhly dle platných regulí v souladu s volebním řádem.

Zápis volební komise o průběhu řádných voleb do školské rady VOŠZ Ostrava.

 

Volby do školské rady SŠ 

Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), proběhly na Střední zdravotnické škole v Ostravě Mariánských Horách ve dnech 22. a 23. dubna 2020 elektronickou formou řádné volby do školské rady SZŠ.

Na základě výsledků voleb se s platností od 1. 9. 2020 členy Školské rady SZŠ při SZŠ a VOŠZ, Ostrava stávají Monika Klemová za zákonné zástupce nezletilých žáků a Matěj Kubánik za zletilé žáky.

Dále se na základě výsledků voleb s platností od 1.9.2020 stávají členy Školské rady SZŠ při SZŠ a VOŠZ, Ostrava zastupující pedagogické pracovníky školy Martina Hořínková a Zdeňka Uhrová.

Volby proběhly dle platných regulí v souladu s volebním řádem.

Zápis volební komise o průběhu řádných voleb do školské rady SZŠ Ostrava.

 

Školská rada SZŠ (funkční období do 31. 8. 2020)

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

 • Bc. Martin Pražák, DiS., Charita Ostrava
 • RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., zastupitel Moravskoslezského kraje

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

 • Mgr. Markéta Halfarová, vyučující odborných předmětů
 • Mgr. Jakub Hubert, vyučující všeobecně-vzdělávacích předmětů

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

 • David Souček, žák
 • Monika Klemová, zákonný zástupce žáka

 

Školská rada VOŠZ (funkční období do 31. 8. 2020)

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

 • PhDr. Andrea Polanská, Fakultní nemocnice Ostrava, p.o.
 • Ing. Tomáš Stejskal, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

 • PhDr. Pavlína Blahutová, vyučující odborných předmětů
 • Mgr. Štěpánka Slavíková, vyučující odborných předmětů

Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:

 • Jan Hrončok, student
 • Adam Prokop, student

 

Zápisy z jednání školské rady střední školy

28.08.2019

23.10.2019

18.03.2020

Zápisy z jednání školské rady vyšší odborné školy

23.10.2019

24.03.2020

 

Předchozí stránka: Spolek při SZŠ a VOŠZ Ostrava
Následující stránka: Knihovna