Školská rada

Volby do školské rady SŠ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace v souladu s § 167 zákona 561/ 2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje na 22. a 23. 4. 2020 řádné volby do školské rady střední školy.

Volby se konají elektronickou formou.

Hlasování bude spuštěno 22. 4. 2020 v 8 hodin a ukončeno 23. 4. 2020 ve 12 hodin. Volební lístky jsou umístěny na stránkách školy https://zdrav-ova.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx v záložce Ankety.

Školská rada střední školy má rozhodnutím zřizovatele 6 členů.

Třetinu kandidátů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů rady je 3 roky. Členové školské rady se volí tajným hlasováním.

Přípravný výbor pro volby nyní shromažďuje návrhy na kandidáty za zákonné zástupce nezletilých žáků a kandidáty za zletilé žáky.

Přípravný výbor:

Mgr. Zdeňka Zemanová – předseda

Mgr. Jana Dziková – člen

Mgr. Eduard Hořanský – člen.

Lhůta pro podávání návrhů na kandidáty na členství je do 2. 4. 2020 do 12 hodin.

Své návrhy zasílejte na e-mail předsedkyně přípravného výboru zdenka.zemanova@zdrav-ova.cz.

Celá kandidátní listina bude zveřejněna nejpozději do 3. 4. 2020.

 

 

Školská rada SZŠ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

 • Bc. Martin Pražák, DiS., Charita Ostrava
 • RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., zastupitel Moravskoslezského kraje

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

 • Mgr. Markéta Halfarová, vyučující odborných předmětů
 • Mgr. Jakub Hubert, vyučující všeobecně-vzdělávacích předmětů

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

 • David Souček, žák
 • Monika Klemová, zákonný zástupce žáka

 

Školská rada VOŠZ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

 • PhDr. Andrea Polanská, Fakultní nemocnice Ostrava, p.o.
 • Ing. Tomáš Stejskal, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

 • PhDr. Pavlína Blahutová, vyučující odborných předmětů
 • Mgr. Štěpánka Slavíková, vyučující odborných předmětů

Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:

 • Jan Hrončok, student
 • Adam Prokop, student

 

Zápisy z jednání školské rady střední školy

28.08.2018

24.10.2018

20.03.2019

28.08.2019

23.10.2019

Zápisy z jednání školské rady vyšší odborné školy

30.8.2018

24.10.2018

20.03.2019

23.10.2019

 

Předchozí stránka: Spolek při SZŠ a VOŠZ Ostrava
Následující stránka: Knihovna