Spolek při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Ostrava, p.o.

 

Tato organizace se aktivně podílí na výchovném a studijním programu žáků. Roční příspěvek, který činí 400 Kč, je použit na různé akce pro naše žáky, dovybavování učeben moderní technikou pro snadnější výuku či využití k osobnímu studiu, odměny pro aktivní žáky, školní ples, Den zdraví, výuku cizích jazyků, kroužek první pomoci a jiné. Tímto bychom chtěli vybídnout všechny rodiče, kterým záleží na tom, jak jsou vzdělávány jejich děti, aby své podněty předali na členských schůzkách příslušnému členu rady. Ti je budou tlumočit na schůzkách Spolku, které se konají zpravidla jednou za jeden až dva měsíce. Tímto děkuji VŠEM aktivním rodičům za spolupráci.

Termín nejbližší schůzky: zatím není stanoven (v budově školy na ul. 1. máje 11 v Ostravě)

výbor:

Martin Slavík - předseda

Sylva Nováková - pokladník

Ing. Radmila Hybnerová - člen výboru


členové

Bc. Kateřina Jendřejková

Taťána Košťany

Radmila Kubinová

Mgr. René Lakomý

Bc. Kamila Mazurová

Simona Satková

Šárka Šeligová

Regina Šolonková

Dagmar Turková

Jitka Tycarová

Předchozí stránka: Pracovní příležitosti
Následující stránka: Školská rada