Výběrové řízení 

 

vyhlašujeme

výběrové řízení č. 1/CN/2021
č. j. SZSOs/01929/2021
dne 17. 5. 2021

na uzavření smlouvy na realizaci stavby „Vybudování odborné učebny dentální hygieny V114, ul. Jeremenkova 2, Ostrava Vítkovice“.

Nabídku lze podat nejpozději do 28. 5. 2021 do 12.00 hodin.

  

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
ředitelka školy

Přílohy:

 

 

 

V rámci Výzvy č. 02_16_041 Vyšší odborné školy, projektu registrovaného pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050 a pod názvem „Inovace VOV_zdravotnická oblast“

vyhlašujeme

výběrové řízení č. 2/CN/2021
č. j. SZSOs/02164/2021
dne 19. 5. 2021

 

na uzavření kupní smlouvy na realizaci akce „Dodávka ICT vybavení“.

Nabídku lze podat nejpozději do 31. 5. 2021 do 12.00 hodin.

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
ředitelka školy

Přílohy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předchozí stránka: Historie
Následující stránka: Pracovní příležitosti