Výběrové řízení 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 

vyhlašuje

výběrové řízení č. 2/CN/2020

č. j.: SZSOs/01033/2020

dne: 16. 03. 2020

na uzavření smlouvy na realizaci akce „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru – Rekonstrukce nádvoří“ na ul. Jeremenkova 754/2, Ostrava‑Vítkovice.

Nabídku lze podat nejpozději do 27. 03. 2020 do 11.00 hodin.

Přílohy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předchozí stránka: Historie
Následující stránka: Pracovní příležitosti