Základní údaje o organizaci

NÁZEV:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL:
Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18  Ostrava
IČ: 70890692

SÍDLO:
ul. Jeremenkova 754/2, Vítkovice, 703 00  Ostrava

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
ul. 1. máje 11, 709 00  Ostrava

IČ: 00600920, DIČ: CZ 00600920

RED IZO: 600020070

DATOVÁ SCHRÁNKA: mgzgf6i

ELEKTRONICKÁ PODATELNA: szsos@po-msk.cz

(velikost zprávy maximálně 20MB, přijímané formáty: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO)

INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY: www.zdrav-ova.cz

e-mail: sekretariat@zdrav-ova.cz

bankovní účet vedený u Komerční banky č. 71633761/0100

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ:
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava

ŠKOLA SDRUŽUJE:
Střední zdravotnická škola: IZO 110 030 893
Vyšší odborná škola zdravotnická: IZO 110 030 915
Školní jídelna: IZO 110 030 907

VEDENÍ ŠKOLY:
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka školy
PhDr. Hana Hanusková, statutární zástupkyně ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy pro vyšší odbornou školu
Mgr. Eva Schichelová, zástupkyně ředitelky školy pro střední zdravotnickou školu

Organizační řád školy a Organizační schéma

SEKRETARIÁT ŠKOLY

Bc. Kamila Mazurová
tel.: 595 693 625

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ ŠKOLY

Střední škola:
Jitka Grimmová
tel: 595 693 642
 
Vyšší odborná škola:
Bc. Hana Švidernochová
tel.: 595 693 549

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ:
Žádost se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručena poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
Ředitelka školy je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořizováním kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Směrnice o poskytování informací

Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

STÍŽNOSTI (DLE ZÁKONA Č. 500/2004 Sb., správní řád)
Pověřený pracovník školy k přijímání a evidování stížností:
Bc. Kamila Mazurová, sekretariát ředitelky školy
ul. 1. máje 11, 709 00  Ostrava, tel.: 595693625, e-mail: sekretariat@zdrav-ova.cz 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele https://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

Předchozí stránka: Úřední deska
Následující stránka: Dokumenty