Kvalifikační kurzy

SANITÁŘ

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář je koncipován modulovým způsobem vzdělávání. Moduly na sebe plynule navazují, umožňují propojení teorie s praxí a současně dávají možnost uznání části dříve absolvovaného studia, pokud je součástí vzdělávacího programu (§ 51 odst. 8 zákona č. 96/2004 Sb.). Odborné předměty jsou v učebním plánu i v osnovách koncipovány tak, aby na sebe navazovaly, vzájemně se doplňovaly a umožnily po jejich absolvování vykonávat adekvátní činnosti související s poskytováním zdravotní péče v oblastech, kde bude sanitář vykonávat své povolání.

Termín podání přihlášek: do 17. 2. 2020

Termín zahájení kurzu: 18. 2. 2020

Termín ukončení kurzu: 12. 5. 2020

Cena kurzu: 4 800,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 10

Informační leták
Přihláška
Lékařské potvrzení
Smlouva o poskytnutí vzdělávání
Příloha č. 1 - podrobnosti o organizaci a obsahu kurzu
Souhlas se zpracováním údajů

 

 

 

Předchozí stránka: Kurzy
Následující stránka: Univerzita volného času