Kvalifikační kurzy

od září 2021 zahajujeme kvalifikační kurz Zubní instrumentářka a Sanitář

Akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka

Účastník kurzu si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky.

Výuka probíhá v nově zrekonstruované, plně vybavené a funkční odborné učebně pod vedením kvalifikovaných odborných vyučujících a lékařů stomatologů. V blízkosti odborné učebny se nachází školní zubní laboratoře, které budou sloužit pro nácvik spolupráce zubní instrumentářky se zubní laboratoří a nakládání s dentálními materiály. Absolvent po úspěšném absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky obdrží „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem”.

Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2021

Termín zahájení kurzu: 10. 9. 2021

Cena kurzu: 16 000,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 10

Informace:

Bc. Kamila Mazurová, tel.: 595 693 625

Mgr. et Mgr. Světlana Frantová, tel.: 595 693 514

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář je koncipován modulovým způsobem vzdělávání. Moduly na sebe plynule navazují, umožňují propojení teorie s praxí a současně dávají možnost uznání části dříve absolvovaného studia, pokud je součástí vzdělávacího programu (§ 51odst. 8) zákona č. 96/2004 Sb.). Odborné předměty jsou v učebním plánu i v osnovách koncipovány tak, aby na sebe navazovaly, vzájemně se doplňovaly a umožnily po jejich absolvování vykonávat adekvátní činnosti související s poskytováním zdravotní péče v oblastech, kde bude sanitář vykonávat své povolání.

Termín podání přihlášek: do 1. 9. 2021

Termín zahájení kurzu: 6. 9. 2021

Cena kurzu: 4 800,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 10

Informace:

Bc. Kamila Mazurová, tel.: 595 693 625, 604 569 444

Mgr. Eva Zwyrtková, tel.: 595 693 542, 775 535 444

Předchozí stránka: Kurzy
Následující stránka: Univerzita volného času