Kvalifikační kurzy

POZOR - začínáme od ledna 2021

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Získané kompetence: absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Výstupní vědomosti a dovednosti sanitáře, tj. profesní kompetence, jsou rozděleny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy ČR, Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Uplatnění absolventů ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení.

Kritéria přijetí: dosažení 18 let věku, zdravotní způsobilost (lékařské potvrzení), ukončené základní vzdělání, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, potvrzení o očkování proti hepatitidě B.

Termín podání přihlášek: do 8. 1. 2021

Termín zahájení kurzu: 11. 1. 2021

Termín závěrečné zkoušky: 31. 3. 2021

Cena kurzu: 4 800,- Kč

Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 10

Výuka bude probíhat v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 13:00 do 18:00.

Dokumenty potřebné k přihlášení:

 

 

 

Předchozí stránka: Kurzy
Následující stránka: Univerzita volného času