Obory na střední škole

 

Obor středního vzdělání s výučním listem

Ošetřovatel 53-41-H/01


  Délka studia: 3 roky
  Forma studia: denní
  Způsob ukončení: závěrečná zkouška


  Podrobnosti zde

Obor neotevíráme ve školním roce 2021/2022.

 

 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Asistent zubního technika 53-44-M/03


  Délka studia: 4 roky
  Forma studia: denní
  Způsob ukončení: maturitní zkouška


  Podrobnosti zde

Obor otevíráme ve školním roce 2021/2022.

Laboratorní asistent - 53-43-M/01


  Délka studia: 4 roky
  Forma studia: denní
  Způsob ukončení: maturitní zkouška


  Podrobnosti zde

Obor otevíráme ve školním roce 2021/2022.

Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04

Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Podrobnosti zde

Obor neotevíráme ve školním roce 2021/2022.

Nutriční asistent 53-41-M/02


  Délka studia: 4 roky
  Forma studia: denní
  Způsob ukončení: maturitní zkouška


  Podrobnosti zde

Obor otevíráme ve školním roce 2021/2022.

Praktická sestra 53-41-M/03


  Délka studia: 4 roky/5 let
  Forma studia: denní/dálková
  Způsob ukončení: maturitní zkouška


  Podrobnosti zde

Obor otevíráme ve školním roce 2021/2022 pouze v denní formě.

Zdravotnické lyceum 78-42-M/04


  Délka studia: 4 roky
  Forma studia: denní
  Způsob ukončení: maturitní zkouška


  Podrobnosti zde

Obor otevíráme ve školním roce 2021/2022.

Zdravotnický asistent 53-41-M/01


  Délka studia: 4 roky/5 let
  Forma studia: denní/dálková
  Způsob ukončení: maturitní zkouška


  Podrobnosti zde

Dobíhající obor, od školního roku 2018/2019 nahrazen oborem praktická sestra.

Předchozí stránka: Informace pro přijaté uchazeče
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš