Asistent zubního technika

 

Studijní obor umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat středoškolské odborné i širší všeobecné znalosti. Vzdělávání probíhá formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou.

Důležitou část odborných předmětů tvoří praktická výuka, kterou žáci vykonávají ve vybavených školních zubních laboratořích pod vedením kvalifikovaných učitelů. Nedílnou součásti praktické výuky je pětitýdenní souvislá odborná praxe ve třetím ročníku, která probíhá v soukromých zařízeních zhotovujících stomatologické náhrady.

Žáci oboru asistent zubního technika jsou během vzdělávání připravování pro činnost středních odborných pracovníků v oboru zubního lékařství, zejména stomatologické protetiky, a to v oblastech zhotovování všech druhů stomatologických protéz, ortodontických léčebných pomůcek a jejich oprav, v oblasti technologie zpracování všech stomatologických materiálů, zacházení s přístrojovým vybavením zubních laboratoří a jeho běžné údržby a dále v oblasti organizace a ekonomiky výroby stomatologických protéz a léčebných pomůcek ve stomatologické laboratoři.

Absolventi se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a privátních zubních laboratoří, kde získané vědomosti a dovednosti aplikují na konkrétní případy. V plném rozsahu své odborné způsobilosti vykonávají práci pod odborným dohledem zubních techniků, diplomovaných zubních techniků a lékařů stomatologů. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou pokračovat ve studiu na všech typech vyšších odborných škol a na všech vysokých školách. V rámci celoživotního vzdělávání mohou absolvovat kurzy, semináře a školení určené pro zubní techniky a diplomované zubní techniky.

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš