Laboratorní asistent

 

Vzdělávací obor Laboratorní asistent si klade za cíl připravit žáky nejen na úspěšné pracovní uplatnění ve zdravotnických zařízeních, ale i ke vzdělávání na vyšších odborných školách, vysokých školách a univerzitách.

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat laboratorní péči v rámci komplexní péče o klienty pod vedením zdravotního laboranta nebo lékaře. Vzdělávání profilové části se proto zaměřuje na zvládnutí laboratorních vyšetřovacích postupů a dovedností, profesních postojů a návyků. Žáci jsou profilováni prostřednictvím odborných předmětů:

  • Klinická biochemie
  • Hematologie a transfuzní služba
  • Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie
  • Histologie a histologická technika

Za velmi důležitou považujeme také konkurenceschopnost našich absolventů v zahraničí, proto je nabídka studia jazyků na naší škole pestrá. Kromě jednoho povinného jazyka (angličtina, němčina, ruština), si žáci mohou vybrat ještě další jazyk z téže nabídky.

Vzhledem k požadavkům trhu práce se kromě odborných znalostí a dovedností žáci učí pracovat v týmu, aplikovat teoretické znalosti a dovednosti v praxi, orientovat se v informacích a zpracovávat je, komunikovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování a samostatně se rozhodovat a řešit problémy.

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš