Masér ve zdravotnictví

Žáci oboru Masér ve zdravotnictví jsou vzděláváni v dovednostech masáží, které jsou aplikovány v rámci poskytování zdravotnické péče ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních. V průběhu studia se seznámí i s problematikou balneologie, hlavně se základy hydroterapie a klimatoterapie. Nácvik odborných dovedností probíhá ve školních odborných učebnách a ve zdravotnických zařízeních. Získání odborných dovedností předchází studium odborných teoretických předmětů (somatologie, nauky o pohybu, vybraných oblastí působení fyzikálních a chemických podnětů). Absolvent studijního oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku (státní i profilovou část), se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi jiných středních škol, nebo se uplatní ve zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového typu, v zařízeních sociálních služeb a v poskytování lázeňské péče.

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš