Nutriční asistent

Studijní obor umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat středoškolské odborné i všeobecné vzdělání. V průběhu čtyřletého studia se seznamují s dietními postupy u celé řady onemocnění a jejich aplikací do léčebného procesu. Tomu předchází získání znalostí z oblasti anatomie lidského těla, složení potravin, zásad výživy pro zdravou populaci a v neposlední řadě také znalost latinské odborné terminologie.

Naučí se sestavovat a nutričně vyhodnocovat jídelní lístky pro zdravé i nemocné, prakticky připravovat a senzoricky vyhodnocovat dietní pokrmy, aplikovat finanční požadavky do léčebné výživy a celou řadu dalších dovedností, které potom mohou uplatnit v praxi v rámci získané profese nutričního asistenta. Nutriční asistenti jsou zaměstnáváni ve stravovacích provozech nemocničních a sociálních zařízení, laicky řečeno všude tam, kde je poskytována léčebná výživa.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku (státní i profilovou část), se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi jiných středních škol nebo si zvýšit kvalifikaci studiem oboru diplomovaný nutriční terapeut na naší vyšší odborné škole.

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš