Zdravotnické lyceum

Výukový program oboru Zdravotnické lyceum byl zařazen do programů Střední zdravotnické školy v Ostravě v roce 2005. Žáci tohoto programu jsou připravováni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech. Vzdělání vytváří velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění absolventů na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné zprávy.

Obsah vzdělávání je stanoven tak, aby žáci v průběhu studia získali hluboký a trvalý zájem o přírodní vědy, o práci ve zdravotnictví, aby si vytvořili pozitivní postoj k lidem a snahu jim pomáhat.

V rámci studia je zařazena 14 ti denní praxe, která doplňuje a navazuje na výuku přírodovědných předmětů, Somatologie a Zdravotně - sociální péče.

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dle aktuálně platné zákonné úpravy.

 

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš